Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 55x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov Stiahnuté: 54x

Zápisnica z verejnej zákazky Stiahnuté: 61x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 71x

Rozšírenie verejného osvetlenia Stiahnuté: 81x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"" Stiahnuté: 69x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prvky mestského mobiliáru - detského ihriska" Stiahnuté: 91x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava verejného osvetlenia Stiahnuté: 110x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 106x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" - Príloha č.2 Stiahnuté: 100x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" Stiahnuté: 90x

Výzva na predloženie cenovej ponuky"Predĺženie vodovodu RZ5 v obci Hôrky" Stiahnuté: 91x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky" Stiahnuté: 87x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - pôdorys Stiahnuté: 78x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - situácia Stiahnuté: 68x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk \"Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy\" - Príloha č. 3 - cenová ponuka Stiahnuté: 76x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - Výkaz výmer Stiahnuté: 70x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" Stiahnuté: 103x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - Sprievodná a technická správa Stiahnuté: 131x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky" - Príloha 2 Stiahnuté: 74x

Stránka