Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vybudovanie troch miest na separovaný odpad na území obce Hôrky“. Stiahnuté: 18x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Vybudovanie workoutového ihriska na území obce Hôrky" Stiahnuté: 33x

Príloha č.4 Výzva na predloženie cenovej ponuky : Vybudovanie workoutového ihriska na území obce Hôrky Stiahnuté: 8x

Príloha č.3 Výzva na predloženie cenovej ponuky : Vybudovanie workoutového ihriska na území obce Hôrky Stiahnuté: 8x

Príloha č.2 Výzva na predloženie cenovej ponuky : Vybudovanie workoutového ihriska na území obce Hôrky Stiahnuté: 10x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu" Stiahnuté: 29x

Príloha č. 2 - Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky“.2 Stiahnuté: 41x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky“.2 Stiahnuté: 36x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky“. Stiahnuté: 38x

Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu - 1. etapa v obci Hôrky Stiahnuté: 30x

Príloha č. 2 Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu - 1. etapa v obci Hôrky Stiahnuté: 22x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky - časť ulice Hore jarky Stiahnuté: 59x

Príloha č.2 Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky Stiahnuté: 82x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 113x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" Stiahnuté: 46x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zhotovenie projektovej dokumentácie stavebné úpravy a nadstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky“ Stiahnuté: 44x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 87x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Výmena stavebných výplní - priemyselné sekčné garážové brány na budove garáže pri futbalovom ihrisku“ Stiahnuté: 69x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" II. Stiahnuté: 64x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" Stiahnuté: 61x

Stránka