Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Príloha č.2 Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky Stiahnuté: 11x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 20x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" Stiahnuté: 13x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zhotovenie projektovej dokumentácie stavebné úpravy a nadstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky“ Stiahnuté: 16x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 27x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Výmena stavebných výplní - priemyselné sekčné garážové brány na budove garáže pri futbalovom ihrisku“ Stiahnuté: 36x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" II. Stiahnuté: 35x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" Stiahnuté: 29x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky Stiahnuté: 82x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)“ Stiahnuté: 83x

Príloha č.1 Technická správa Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 80x

Príloha č.1 priechod pri ZŠ Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 42x

Príloha č.1 priechod Zvonica Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 40x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 68x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 37x

Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 46x

Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 35x

Osvetlenie 2 ks priechodov pre chodcov v obci Hôrky Stiahnuté: 67x

Výmena okien na telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky 2.etapa Stiahnuté: 56x

Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2. časť Stiahnuté: 79x

Stránka