Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" Stiahnuté: 11x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky Stiahnuté: 61x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)“ Stiahnuté: 34x

Príloha č.1 Technická správa Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 47x

Príloha č.1 priechod pri ZŠ Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 24x

Príloha č.1 priechod Zvonica Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 25x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 49x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 22x

Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 28x

Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 23x

Osvetlenie 2 ks priechodov pre chodcov v obci Hôrky Stiahnuté: 50x

Výmena okien na telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky 2.etapa Stiahnuté: 42x

Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2. časť Stiahnuté: 65x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 156x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov Stiahnuté: 131x

Zápisnica z verejnej zákazky Stiahnuté: 119x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 135x

Rozšírenie verejného osvetlenia Stiahnuté: 137x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"" Stiahnuté: 139x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prvky mestského mobiliáru - detského ihriska" Stiahnuté: 167x

Stránka