Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 9x

Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 5x

Osvetlenie 2 ks priechodov pre chodcov v obci Hôrky Stiahnuté: 13x

Výmena okien na telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky 2.etapa Stiahnuté: 22x

Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2. časť Stiahnuté: 36x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 126x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov Stiahnuté: 100x

Zápisnica z verejnej zákazky Stiahnuté: 99x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 111x

Rozšírenie verejného osvetlenia Stiahnuté: 118x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"" Stiahnuté: 112x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prvky mestského mobiliáru - detského ihriska" Stiahnuté: 143x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava verejného osvetlenia Stiahnuté: 162x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 148x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" - Príloha č.2 Stiahnuté: 142x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" Stiahnuté: 141x

Výzva na predloženie cenovej ponuky"Predĺženie vodovodu RZ5 v obci Hôrky" Stiahnuté: 127x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky" Stiahnuté: 130x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - pôdorys Stiahnuté: 121x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - situácia Stiahnuté: 105x

Stránka