Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Príloha č.2 Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky Stiahnuté: 49x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 89x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" Stiahnuté: 31x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zhotovenie projektovej dokumentácie stavebné úpravy a nadstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky“ Stiahnuté: 35x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 57x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Výmena stavebných výplní - priemyselné sekčné garážové brány na budove garáže pri futbalovom ihrisku“ Stiahnuté: 52x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" II. Stiahnuté: 52x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" Stiahnuté: 46x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky Stiahnuté: 118x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)“ Stiahnuté: 127x

Príloha č.1 Technická správa Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 106x

Príloha č.1 priechod pri ZŠ Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 57x

Príloha č.1 priechod Zvonica Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 55x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 88x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 47x

Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 61x

Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 53x

Osvetlenie 2 ks priechodov pre chodcov v obci Hôrky Stiahnuté: 88x

Výmena okien na telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky 2.etapa Stiahnuté: 65x

Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2. časť Stiahnuté: 93x

Stránka