Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu" Stiahnuté: 15x

Príloha č. 2 - Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky“.2 Stiahnuté: 13x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky“.2 Stiahnuté: 13x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky“. Stiahnuté: 15x

Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu - 1. etapa v obci Hôrky Stiahnuté: 22x

Príloha č. 2 Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu - 1. etapa v obci Hôrky Stiahnuté: 14x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky - časť ulice Hore jarky Stiahnuté: 45x

Príloha č.2 Výzva na predloženie cenovej ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky Stiahnuté: 73x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 105x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu" Stiahnuté: 41x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zhotovenie projektovej dokumentácie stavebné úpravy a nadstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky“ Stiahnuté: 41x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky" Stiahnuté: 73x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Výmena stavebných výplní - priemyselné sekčné garážové brány na budove garáže pri futbalovom ihrisku“ Stiahnuté: 62x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" II. Stiahnuté: 57x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu" Stiahnuté: 53x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky Stiahnuté: 125x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)“ Stiahnuté: 144x

Príloha č.1 Technická správa Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 120x

Príloha č.1 priechod pri ZŠ Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 66x

Príloha č.1 priechod Zvonica Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 61x

Stránka