Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky Stiahnuté: 35x

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)“ Stiahnuté: 22x

Príloha č.1 Technická správa Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 34x

Príloha č.1 priechod pri ZŠ Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 20x

Príloha č.1 priechod Zvonica Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 20x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 42x

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2 Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuté: 17x

Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 24x

Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel Stiahnuté: 18x

Osvetlenie 2 ks priechodov pre chodcov v obci Hôrky Stiahnuté: 45x

Výmena okien na telocvični pri ZŠ s MŠ Hôrky 2.etapa Stiahnuté: 37x

Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2. časť Stiahnuté: 61x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 149x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov Stiahnuté: 125x

Zápisnica z verejnej zákazky Stiahnuté: 114x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 129x

Rozšírenie verejného osvetlenia Stiahnuté: 133x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"" Stiahnuté: 133x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prvky mestského mobiliáru - detského ihriska" Stiahnuté: 160x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava verejného osvetlenia Stiahnuté: 176x

Stránka