Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
08.08.2013 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác na ZŠ s MŠ
oprava strechy ZŠ s MŠ
201315
13,080.80 IZOLEP v zastúpení Ľuboslav Chodelka
Ľuboslav Chodelka, Hôrky 17, 01004 Žilina
detail
05.06.2013 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
trestné konanie vedené pred OR PZ Žilina
201314
0.00 Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01 Žilina
detail
31.05.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
postytnutie dotácie KMŽ Hôrky na podporu činnosti v roku 2013
201313
950.00 Klub modulovej železnice Hôrky
Hôrky
detail
28.05.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
postytnutie dotácie TJ Družstevník Hôrky na podporu činnosti v roku 2013
201312
3,350.00 TJ Družtevník Hôrky
Hôrky
detail
28.05.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
postytnutie dotácie ŠSK Hôrky na podporu činnosti v roku 2013
201311
1,600.00 Športovo strelecký klub Hôrky
Hôrky
detail
06.05.2013 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov
201310
0.00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
detail
03.05.2013 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
upravenie zmluvného vzťahu odberateľa - užívateľa sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy
201309
0.00 SSE - Distribúca, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.04.2013 Zmluva o dielo č.O/443/12
elektroodpad
201308
0.00 METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
detail
11.04.2013 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov
201307
0.00 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
detail
09.04.2013 Dohoda o financovaní záujmových aktivít medzi obcami spoločného školského obvodu Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ
poskytovanie záujmového vzdelávania pre deti spoločného školského obvodu
201306
0.00 Obec Brezany
Brezany
detail
09.04.2013 Dohoda o financovaní záujmových aktivít medzi obcami spoločného školského obvodu Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ
poskytovanie záujmového vzdelávania pre deti spoločného školského obvodu
201305
0.00 Obec Bitarová
Bitarová
detail
09.04.2013 Dohoda o financovaní záujmových aktivít medzi obcami spoločného školského obvodu Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ
poskytovanie záujmového vzdelávania pre deti spoločného školského obvodu
201304
0.00 Obec Ovčiarsko
Ovčiarsko
detail
23.01.2013 Zmluva o uverejnení inzercie
prezentácia obce v zlatých stránkach
201303
150.00 MEDIATEL, spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
22.01.2013 Zmluva o reklame na internetovej stránke
internetová reklama
201302
240.00 Európsky zoznam firiem s.r.o.
Farská 35, 949 01 Nitra
detail
09.01.2013 Dodatok č.2 k zmluve o dielo
vypracovanie 5 ks následných monitorovacích správ ku projektu: Rekonštrukcia a modernizácie ZŠ s MŠ Hôrky
201301
1,662.00 SENSIM, s.r.o.
Hollého 372/33, 010 01 Žilina
detail