Detail zverejnenia zmluvy - 201309

Evidenčné číslo: 201309
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Predmet zmluvy: upravenie zmluvného vzťahu odberateľa - užívateľa sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: SSE - Distribúca, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Roman Skákala
Funkcia: vedúci - špecialista, Zmluvné vzťahy distribúcie

Dátum podpisu: 08.04.2013
Dátum zverejnenia: 03.05.2013
Dátum účinnosti: 03.05.2013
PDF príloha: