Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
20138
05.09.2013
15.10.2013
jednorázový odber pitnej vody
SEVAK, a.s.
36672297, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
32.86
Erika Mojáková
poverená zastupovaním starostu
201312
10.10.2013
10.10.2013
gymcenter,basketbalový kôš
DEXTRADE, s.r.o.
30224802, Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina
850.00
Erika Mojáková
poverená zastupovaním starostu
2013111
09.10.2013
10.10.2013
vchodové dvere
Roman Pikna - R.O.P.
44775199, 913 03 Drietoma 351
720.90
Erika Mojáková
poverená zastupovaním starostu
201310
27.09.2013
10.10.2013
kamenivo
D.A.L., spol s r.o.
36413861, Bytčianska , 010 01 Žilina
56.96
Erika Mojáková
poverená zastupovaním starostu
20139
27.09.2013
10.10.2013
oprava výtlkov
STAVMO J+M
44979258, V. Spanyola 2119/39, Žilina
2641.20
27/2013
Erika Mojáková
poverená zastupovaním starostu
20137
30.05.2013
05.06.2013
inzerát na pozíciu hlavného kontrolóra obce v MY - Žilinské noviny
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
0.00
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
20136
14.05.2013
15.05.2013
oprava PC zdroja
BROS, s.r.o.
36000477, Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina
0.00
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
20135
30.04.2013
07.05.2013
materiál VO (výbojka, štartér)
KP, s.r.o.
36402516, Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina
0.00
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
20134
20.03.2013
22.03.2013
vykonanie revízie bleskozvodu na budove obecného úradu
Zdenko Slovák - SLOVELRT
12608459, Ladomerská Vieska 21, 965 01
89.00
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
20133
06.03.2013
11.03.2013
odvoz elektroodpadu
METAL SERVIS Recykling s.r.o.
3662263, Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
0.00
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
20132
01.03.2013
01.03.2013
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
J profi B, s.r.o.
46266275, Bitarová 45, 010 04
116.20
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce
20131
31.01.2013
01.02.2013
zimná údržba - odpratávanie snehu
Ján Lagiň
40741125, Jaseňová 28, 010 07 Žilina
0.00
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce