Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2013213 46681515 Bc. Andrej Baláž - GEOSPOL
vyhotovenie geometrického plánu
neuvedené - neuvedené
107.00 30.12.2013
09.01.2014
20.01.2014
2013212 00321303 Orange
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
25.91 30.12.2013
09.01.2014
24.01.2014
2013211 34766898 Juraj Šoška - Elmont Sopol
oprava VO
neuvedené - neuvedené
104.30 20.12.2013
09.01.2014
24.01.2014
2013210 40134776 Peter Sagan
montáž osvetlenia
neuvedené - neuvedené
646.76 30.12.2013
30.12.2013
24.01.2014
2013209 45969388 Stavebniny Hrnko
prof, drot,unimal, vápenný hydrát
neuvedené - neuvedené
775.38 30.12.2013
30.12.2013
24.01.2014
2013208 36832812 Palivá a zemné práce Belanec
kamenivo
neuvedené - neuvedené
114.84 30.12.2013
30.12.2013
24.01.2014
2013207 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
stravné za deti v hmotnej núdzi
neuvedené - neuvedené
90.00 18.12.2013
09.01.2014
24.01.2014
2013206 34755811 Bujný Miroslav
práce na skladanom strope v KD
neuvedené - neuvedené
800.00 23.12.2013
23.12.2013
10.01.2014
2013205 36400491 T+T, a.s.
vývoz plastov
neuvedené - neuvedené
79.20 19.12.2013
20.12.2013
10.01.2014
2013204 44311061 Fork, produkčná tlač
tlač a spracovanie stolových kalendárov
neuvedené - neuvedené
603.48 18.12.2013
20.12.2013
10.01.2014
2013203 45969388 Stavebniny Hrnko
vápenný hydrát
neuvedené - neuvedené
46.20 16.12.2013
20.12.2013
10.01.2014
2013202 36832812 Palivá a zemné práce Belanec
piesok maltový
neuvedené - neuvedené
111.06 13.12.2013
20.12.2013
10.01.2014
2013201 36041688 MADE spol. s r.o.
Informačný systém URBIS
neuvedené - neuvedené
280.00 12.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013200 35709332 Generali Slovensko
Poistné - budovy ZŠ
neuvedené - neuvedené
858.00 11.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013199 35763469 Slovak Telekom
telefónne poplatky, poplatky za internet
neuvedené - neuvedené
60.48 09.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013198 36400491 T+T, a.s.
vývoz PDO
neuvedené - neuvedené
1116.74 09.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013197 44184182 Radoslav Drdák
rovnanie terénu - MŠ
neuvedené - neuvedené
223.02 06.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013196 36400491 T+T, a.s.
vývoz VKK
neuvedené - neuvedené
157.96 06.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013195 36391000 DOXX - Stravné lístky
stravné lístky
neuvedené - neuvedené
298.00 04.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013194 44291809 RWE Gas Slovensko
zemný plyn
neuvedené - neuvedené
594.00 04.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013193 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
stravné za deti v hmotnej núdzi
neuvedené - neuvedené
115.00 03.12.2013
06.12.2013
20.12.2013
2013192 36000477 Bros
práca na PC
neuvedené - neuvedené
32.90 04.12.2013
09.12.2013
20.12.2013
2013191 31363091 Inprost
obecné noviny ročník 2014
neuvedené - neuvedené
52.00 02.12.2013
13.12.2013
20.12.2013
2013190 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
stravovanie dôchodcov
neuvedené - neuvedené
10.56 03.12.2013
06.12.2013
20.12.2013
2013189 35697270 Orange
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
25.92 29.11.2013
06.12.2013
20.12.2013
2013188 36832812 Palivá a zemné práce Belanec
kamenivo
neuvedené - neuvedené
84.53 27.11.2013
09.12.2013
20.12.2013
2013187 10224547 Ing. Viera Blažeková
audit 2012
neuvedené - neuvedené
600.00 27.11.2013
09.12.2013
20.12.2013
2013186 36732231 NOVAPLAST, s.r.o.
plastové okná - KD
neuvedené - neuvedené
1510.37 26.11.2013
09.12.2013
16.12.2013
2013185 41078152 Komačka Marcel
poter betónovej mazaniny - KD
neuvedené - neuvedené
450.00 20.11.2013
21.11.2013
13.12.2013
2013184 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o.
nop fólia - KD
neuvedené - neuvedené
20.00 21.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
2013183 36672297 SEVAK, a.s.
vodné
neuvedené - neuvedené
386.58 21.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
2013182 36734390 BROS, s.r.o.
spracovanie bezpečnostného projektu
neuvedené - neuvedené
104.00 21.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
2013181 36400491 T+T, a.s.
vývoz VKK
neuvedené - neuvedené
315.91 18.11.2013
27.11.2013
13.12.2013
2013180 36400491 T+T, a.s.
vývoz separovaný zber - plasty, sklo
neuvedené - neuvedené
104.65 18.11.2013
27.12.2013
13.12.2013
2013179 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o.
penetrál,zváracia sieť, viazací drôt,mida prima - KD
neuvedené - neuvedené
177.25 18.11.2013
27.12.2013
13.12.2013
2013178 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o.
zatrávňovačka - výjazd ZŠ
neuvedené - neuvedené
197.00 18.11.2013
27.11.2013
13.12.2013
2013177 36672572 RBR Betón, s.r.o., Mudroňova 5, 010 01 Žilina
betón-výjazd ZŠ
neuvedené - neuvedené
108.90 14.11.2013
27.11.2013
13.12.2013
2013176 36739464 KEO, s.r.o., Poľná , 99106 Záhorce
ročný poplatok účtovného programu, ročná licencia
neuvedené - neuvedené
193.63 14.11.2013
06.12.2013
13.12.2013
2013175 36806498 Advokátska kancelária Hagara - Hagarová, s.r.o.
analýza zmluvy o spolupráci
neuvedené - neuvedené
96.00 14.11.2013
-
06.12.2013
2013174 30224802 DEXTRADE, s.r.o.
gymcenter,basketbalový kôš
neuvedené - neuvedené
849.60 12.11.2013
27.11.2013
06.12.2013
2013173 46803149 ALLWEX, s.r.o.
lepenie izolácie - KD
neuvedené - neuvedené
250.00 11.11.2013
13.11.2013
06.12.2013
2013172 46803149 ALLWEX, s.r.o.
víno-posedenie mesiac úcty k starším
neuvedené - neuvedené
64.32 11.11.2013
13.11.2013
06.12.2013
2013171 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu za 10 /2013
neuvedené - neuvedené
1120.35 11.11.2013
13.11.2013
06.12.2013
2013170 36672572 RBR Betón, s.r.o., Mudroňova 5, 010 01 Žilina
betón - výjazd ZŠ
neuvedené - neuvedené
660.35 08.11.2013
27.11.2013
06.12.2013
2013169 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o.
penetral, mida prima, mur.hmota
neuvedené - neuvedené
298.80 08.11.2013
27.11.2013
03.12.2013
2013168 36438553 FACHMAN CENTRUM s.r.o.
prenájom náradia
neuvedené - neuvedené
60.00 07.11.2013
14.11.2013
03.12.2013
2013167 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravné za deti v hmotnej núdzi za 10/2013
neuvedené - neuvedené
114.00 07.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013166 41590465 Peter Jurík - LISA
prezentácia obce
neuvedené - neuvedené
27.88 07.11.2013
-
03.12.2013
2013165 41275586 Ing. Harašta Štefan - SH TECHNIK
nájom náradia
neuvedené - neuvedené
50.16 07.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013164 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón a internet 10/2013
neuvedené - neuvedené
71.00 07.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013163 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravovanie dôchodcov 10/2013
neuvedené - neuvedené
12.54 07.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013162 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
zemný plyn 11/2013
neuvedené - 4410041205
592.00 06.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013161 34766898 Juraj Šoška - Elmont Šopol
oprava VO
neuvedené - neuvedené
365.60 06.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013160 34766898 Juraj Šoška - Elmont Šopol
práce na VO
neuvedené - neuvedené
397.60 06.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013159 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky za 11/2013
neuvedené - neuvedené
294.20 05.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013158 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o.
štrk, obrubníky - parkovisko ZŠ
neuvedené - neuvedené
822.00 04.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013157 36402737 PEVAS SK, a.s.
štrk - MK
neuvedené - neuvedené
165.89 04.11.2013
13.11.2013
03.12.2013
2013156 35697270 Orange Slovensko, a.s.
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
26.14 04.11.2013
04.11.2013
22.11.2013
2013155 17826870 Ing. Róbert Petriska - AQUAIZOLING
hydroizolačné práce
neuvedené - neuvedené
2114.96 25.10.2013
04.11.2013
22.11.2013
2013154 30224802 DEXTRADE, s.r.o.
ročná kontrola prvkov na detskom ihrisku
neuvedené - neuvedené
120.00 21.10.2013
25.10.2013
14.11.2013
2013153 36400491 T+T, a.s.
vývoz separovaný zber - plasty
neuvedené - neuvedené
73.18 21.10.2013
25.10.2013
14.11.2013
2013152 36376353 Agrodružstvo Bánová
zhŕňanie kompostoviska
neuvedené - neuvedené
42.48 19.10.2013
25.10.2013
14.11.2013
2013151 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
poistné - pož. auto
neuvedené - neuvedené
298.61 18.10.2013
-
14.11.2013
2013150 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón a internet
neuvedené - neuvedené
61.57 11.10.2013
25.10.2013
14.11.2013
2013149 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravovanie dôchodcov 9/2013
neuvedené - neuvedené
10.56 14.10.2013
25.10.2013
14.11.2013
2013148 36402516 KP, s.r.o.
reflektor, výbojka - VO
neuvedené - neuvedené
133.37 16.10.2013
25.10.2013
14.11.2013
2013147 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravné za deti v hmotnej núdzi za 9/2013
neuvedené - neuvedené
113.00 16.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013145 34495827 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER
služby na základe nájomnej zmluvy
neuvedené - neuvedené
64.52 11.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013144 36000477 BROS, s.r.o.
práca na PC
neuvedené - neuvedené
39.12 10.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013143 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu za 9/2013
1793 - neuvedené
946.87 09.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013142 44979258 STAVMO J+M
oprava výtlkov
27/2013 - 14/OÚ/13
2636.12 04.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013141 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
zemný plyn 10/2013
4464035774 - neuvedené
592.00 07.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013140 36672572 RBR Betón, s.r.o., Mudroňova 5, 010 01 Žilina
betón
neuvedené - neuvedené
390.00 07.10.2013
17.10.2013
14.11.2013
2013139 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky za 10/2013
neuvedené - neuvedené
350.80 03.10.2013
09.10.2013
18.10.2013
2013138 35697270 Orange Slovensko, a.s.
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
26.03 01.10.2013
09.10.2013
18.10.2013
2013137 46266275 J profi B, s.r.o., 010 04 Bitarová
školské potreby - HN
neuvedené - neuvedené
83.00 26.09.2013
09.10.2013
18.10.2013
2013136 36000477 BROS, s.r.o.
servis PC
neuvedené - neuvedené
79.92 25.09.2013
09.10.2013
18.10.2013
2013135 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravovanie dôchodcov 8/2013
neuvedené - neuvedené
11.22 18.09.2013
25.09.2013
18.10.2013
2013134 36672297 SEVAK, a.s.
odber vody pre technické cvičenie PO
neuvedené - neuvedené
32.86 20.09.2013
25.09.2013
18.10.2013
2013133 10949682 Izolep Chodelka Ľuboslav
oprava strechy MŠ - dodatočná splátka
neuvedené - neuvedené
851.76 02.09.2013
25.09.2013
18.10.2013
2013132 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu za 8/2013
neuvedené - neuvedené
1246.86 10.09.2013
20.09.2013
18.10.2013
2013131 31624626 GRAVE s.r.o., Jaseňová 18, 010 07 Žilina
vyrovnávací prstenec, poklop - MŠ
neuvedené - neuvedené
128.10 10.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013130 34766898 Juraj Šoška - Elmont Šopol
oprava VO, výmena svietidiel
neuvedené - neuvedené
130.00 10.09.2013
20.09.2013
18.10.2013
2013129 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
23.90 09.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013128 35763469 Slovak Telekom, a.s.
telefón a internet
neuvedené - neuvedené
60.49 09.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013127 36672572 RBR Betón, s.r.o., Mudroňova 5, 010 01 Žilina
betón na opravu MK
neuvedené - neuvedené
780.00 16.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013126 36676845 Slovenská internetová, s.r.o., Dolný Val 3, 010 01 Žilina
poplatok za pohrebisko
neuvedené - neuvedené
82.65 16.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013125 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravné za deti v hmotnej núdzi za 7/2013
neuvedené - neuvedené
4.00 12.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013124 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
stravné lístky za 9/2013
neuvedené - neuvedené
333.80 04.09.2013
11.09.2013
10.10.2013
2013123 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
preddavok na plyn OCÚ, TJ
neuvedené - neuvedené
592.00 04.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013122 46881361 HESPO PLUS s.r.o., Borova 1, 010 07 Žilina
prehliadka plynového zariadenia
neuvedené - neuvedené
128.30 03.09.2013
20.09.2013
10.10.2013
2013121 10949682 Izolep Chodelka Ľuboslav
oprava strechy ZŠ s MŠ-4. splátka
Zmluva o dielo zo dňa 1.7.2013 - neuvedené
2860.20 02.09.2013
11.09.2013
10.10.2013
2013120 35697270 Orange Slovensko, a.s.
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
26.04 30.08.2013
11.09.2013
10.10.2013
2013119 45969388 Stavebniny Hrnko
syntetika - oprava tribúny TJ
neuvedené - neuvedené
79.10 23.08.2013
11.09.2013
10.10.2013
2013118 41079370 Miloš Kozel - MIKO, Skalka 220/19, 013 11 Lietavská Lúčka
servis alarmu
neuvedené - neuvedené
183.60 22.08.2013
11.09.2013
10.10.2013
2013117 36000477 BROS, s.r.o., Zádubnie-Údolná 169, 010 03 Žilina
práca na PC
neuvedené - neuvedené
75.12 20.08.2013
26.08.2013
05.09.2013
2013116 36376981 GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
školenie BOZP
neuvedené - neuvedené
69.72 20.08.2013
26.08.2013
05.09.2013
2013115 36400491 T+T, a.s.
vývoz komunálneho odpadu za 7/2013
neuvedené - neuvedené
946.87 09.08.2013
26.08.2013
05.09.2013
2013114 36402737 PEVAS SK, Predmestská 1713/38, 01001 Žilina
štrk
neuvedené - neuvedené
225.34 19.08.2013
26.08.2013
05.09.2013
2013113 36400491 T+T, a.s.
vývoz separovaný zber - papier, sklo, plasty
neuvedené - neuvedené
99.24 15.08.2013
26.08.2013
05.09.2013
« späť 1 2 3 ďalej »