Detail zverejnenia zmluvy - 201308

Evidenčné číslo: 201308
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.O/443/12
Predmet zmluvy: elektroodpad
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Adresa - sídlo: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36622630
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Vašina
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 09.04.2013
Dátum zverejnenia: 24.04.2013
Dátum účinnosti: 24.04.2013
PDF príloha: