Detail zverejnenia zmluvy - 201315

Evidenčné číslo: 201315
Názov zmluvy: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác na ZŠ s MŠ
Predmet zmluvy: oprava strechy ZŠ s MŠ
Cena: 13080.80 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: IZOLEP v zastúpení Ľuboslav Chodelka
Adresa - sídlo: Ľuboslav Chodelka, Hôrky 17, 01004 Žilina
IČO: 10949682
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ľuboslav Chodelka
Funkcia:

Dátum podpisu: 01.07.2013
Dátum zverejnenia: 08.08.2013
Dátum účinnosti: 01.07.2013
PDF príloha: