Detail zverejnenia zmluvy - 201301

Evidenčné číslo: 201301
Názov zmluvy: Dodatok č.2 k zmluve o dielo
Predmet zmluvy: vypracovanie 5 ks následných monitorovacích správ ku projektu: Rekonštrukcia a modernizácie ZŠ s MŠ Hôrky
Cena: 1662.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: SENSIM, s.r.o.
Adresa - sídlo: Hollého 372/33, 010 01 Žilina
IČO: 43857434
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Drugdová
Funkcia: zhotoviteľ

Dátum podpisu: 09.01.2013
Dátum zverejnenia: 09.01.2013
Dátum účinnosti: 09.01.2013
PDF príloha: