Detail zverejnenia zmluvy - 201306

Evidenčné číslo: 201306
Názov zmluvy: Dohoda o financovaní záujmových aktivít medzi obcami spoločného školského obvodu Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ
Predmet zmluvy: poskytovanie záujmového vzdelávania pre deti spoločného školského obvodu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Obec Brezany
Adresa - sídlo: Brezany
IČO: 00648973
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Kamil Pecko
Funkcia: starosta obce

Dátum podpisu: 15.03.2013
Dátum zverejnenia: 09.04.2013
Dátum účinnosti: 09.04.2013
PDF príloha: