Detail zverejnenia zmluvy - 201307

Evidenčné číslo: 201307
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Predmet zmluvy: produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Adresa - sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44291809
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Pavel Jankura
Funkcia: predajca

Dátum podpisu: 11.04.2013
Dátum zverejnenia: 11.04.2013
Dátum účinnosti: 11.04.2013
PDF príloha: