Detail zverejnenia zmluvy - 201312

Evidenčné číslo: 201312
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
Predmet zmluvy: postytnutie dotácie TJ Družstevník Hôrky na podporu činnosti v roku 2013
Cena: 3350.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky č. 111, 010 04 Hôrky
IČO: 00321303
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kašuba
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: TJ Družtevník Hôrky
Adresa - sídlo: Hôrky
IČO: 14220032
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Chvíľa, PhD.
Funkcia: predseda TJ

Dátum podpisu: 24.05.2013
Dátum zverejnenia: 28.05.2013
Dátum účinnosti: 28.05.2013
PDF príloha: