Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

22/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov

Obec Hôrky

21.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

21/2020

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

15.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

20/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

07.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

19/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

18/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

16/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

19.03.2021

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2020

15/2021

800,00 EUR osemsto

Ing. Ľudovít Vician, štatuárny audítor

Obec Hôrky

19.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

14/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

15.03.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

13/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hôrky

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

12/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Hôrky

11.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

11/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

10.03.2021

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva

10/2021

Neuvedené

Eva Jurčová

Obec Hôrky

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb MOM

09/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

02.03.2021

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

17/2021

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hôrky

25.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

08/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

19.02.2021

Dodatok č. 2 ku Licenčnej zmluve

06/2021

265,00 EUR dvestošesťdesiatpäť

TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

05/2021

50,00 EUR päťdesiat

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

12.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

04/2021

50,00 EUR päťdesiat

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

03/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

02/2021

130,00 EUR stotridsať eur

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

22.01.2021

Zmluva o dielo - preprava a zneškodňovanie odpadu

01/2021

12,00 EUR dvanásť za odvoz

Mittelham, s.r.o.,

Obec Hôrky

20.01.2021

Zmluva o odbere nebezpečného odpadu

07/2021

5,50 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1