Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2021

Zmluva o dielo

33/2021

5 900,00 EUR

PL Partner, s.r.o.

Obec Hôrky

13.09.2021

Nájomná zmluva NZ1/2021

32/2021

50,00 EUR päťdesiat

PaedDr. Jana Dvořáková - LINGUA

Obec Hôrky

10.08.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U 1818/2013

31/2021

200,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hôrky

06.08.2021

Kúpna zmluva č. 001/2021ŠD/LV676

30/2021

1 880,00 EUR Tisícosemstoosemdesia

ŠD stavby, s.r.o.

Obec Hôrky

30.07.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam

29/2021

Neuvedené

Build development s.r.o.

Obec Hôrky

29.07.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20/043/4860538a

28/2021

Neuvedené

Siemens Mobility, s.r.o.

Obec Hôrky

26.07.2021

Zmluva o dielo

27/2021

8 348,00 EUR

econtra, s.r.o., Na záhumní 32/20, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

22.07.2021

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností

26/2021

2,40 EUR

Trafin Oil

Obec Hôrky

22.07.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

25/2021

6 125,92 EUR

EVENT TECH PARTNER, s.r.o.

Obec Hôrky

23.06.2021

Zmluva o dielo

23/2021

14 733,87 EUR štrnásťtisícsedemstotridsaťtri

VV Trade s.r.o.

Obec Hôrky

14.06.2021

Kúpna zmluva

24/2021

1,00 EUR

Ing. Magdaléna Hanusrichterová

Obec Hôrky

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

22/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov

Obec Hôrky

21.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

21/2020

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

15.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

20/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

07.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

19/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

18/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

26.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

16/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

19.03.2021

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2020

15/2021

800,00 EUR osemsto

Ing. Ľudovít Vician, štatuárny audítor

Obec Hôrky

19.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

14/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

15.03.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

13/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hôrky

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

12/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Hôrky

11.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - MOM

11/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

10.03.2021

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva

10/2021

Neuvedené

Eva Jurčová

Obec Hôrky

05.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb MOM

09/2021

50,00 EUR

Obec Dolný Hričov

Obec Hôrky

02.03.2021

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

17/2021

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: