Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2019

Zmluva o dielo č. 20/043/486053

232019

7 425,50 EUR sedemtisícštyristodvadsaťpäť 50/100

Siemens Mobility, s.r.o.

Obec Hôrky

28.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

222019

20,00 EUR dvadsať

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hôrky

03.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

212019

700,00 EUR sedemsto

Ing. Blažeková Viera, Stolečné, 013 32 Dlhé Pole

Obec Hôrky

01.08.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

202019

neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Hôrky

01.08.2019

Zmluva o Balíkovom účte

192019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Hôrky

01.08.2019

Zmluva o úvere

182019

99 345,60 EUR deväťdesiatdeväťtisíctristoštyridsaťpäťeur 60/100

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Hôrky

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/33

172019

1 000,00 EUR Tisíc

Žilinský samosprávny kraj

Obec Hôrky

01.07.2019

Mandátna zmluva 17/2019

162019

4 452,00 EUR

Urbion sk, s.r.o.

Obec Hôrky

27.06.2019

Zmluva o výpožičke 2/KP/2019

152019

100,00 EUR

Obec Brezany

Obec Hôrky

23.05.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve

132019

Neuvedené

Obec Strečno

Obec Hôrky

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220049

122019

99 345,60 EUR deväťdesiatdeväťtisíctristoštyridsaťpäť

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hôrky

17.05.2019

Zmluva o dielo č. 5/2019

142019

13,28 EUR trinásťdvadsaťosem

ICOM PLUS, s.r.o

Obec Hôrky

25.04.2019

Zmluva o odpadoch

112019

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Obec Hôrky

25.04.2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

102019

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

05.04.2019

Zmluva o nájme pozemku

092019

Neuvedené

Nájomcovia RZ

Obec Hôrky

04.03.2019

Zmluva o nájme pozemku

082019

1,00 EUR jednoeuro

Stavitelia na RZ 4

Obec Hôrky

22.02.2019

Dohoda číslo 19/25/52A/42

072019

638,52 EUR šesťstotridsaťosempäťdesiatdva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

18.02.2019

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

062019

300,00 EUR tristo

TENDERnet s.r.o.

Obec Hôrky

07.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

052019

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hôrky

06.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1595/2019

042019

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

08.01.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

032019

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Hôrky

08.01.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík

022019

Neuvedené

Slovak Telecom, Bajkalská, 81762 Bratislava

Obec Hôrky

02.01.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

012019

Neuvedené

Agrodružstvo Bánová, 010 04 Žilina

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1