Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2019

Kúpna zmluva č. KS_AGRI_SK_2019_00031

302019

5 160,00 EUR päťtisícstošesťdesiat

AGRI CS Slovakia s.r.o.

Obec Hôrky

18.12.2019

Zmluva o dielo

292019

Neuvedené

Daniel Drdák, Lipová 155/3A, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

09.12.2019

Kúpna zmluva NDS 30201/KZ-001/2019/Hôrky/0166/DPP/141-00

282019

310,13 EUR tristodesať aj trinásť centov

Národná dialničná spoločnosť, a.s.

Obec Hôrky

04.12.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

272019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika -, 2927/8, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

04.12.2019

Poistná zmluva

262019

258,52 EUR

Komunálna poisťovňa, 17, 81105 Bratislava

Obec Hôrky

26.11.2019

Dodatok č. 1 k rámcovej dohody o zabezpečení komunálnych služieb

252019

Neuvedené

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Mikroregión Hričov združenie obcí

25.11.2019

Dohoda č. 19/25/010/128

242019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

05.11.2019

Zmluva o dielo č. 20/043/486053

232019

7 425,50 EUR sedemtisícštyristodvadsaťpäť 50/100

Siemens Mobility, s.r.o.

Obec Hôrky

28.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

222019

20,00 EUR dvadsať

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hôrky

03.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

212019

700,00 EUR sedemsto

Ing. Blažeková Viera, Stolečné, 013 32 Dlhé Pole

Obec Hôrky

01.08.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

202019

neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Hôrky

01.08.2019

Zmluva o Balíkovom účte

192019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Hôrky

01.08.2019

Zmluva o úvere

182019

99 345,60 EUR deväťdesiatdeväťtisíctristoštyridsaťpäťeur 60/100

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Hôrky

12.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/33

172019

1 000,00 EUR Tisíc

Žilinský samosprávny kraj

Obec Hôrky

01.07.2019

Mandátna zmluva 17/2019

162019

4 452,00 EUR

Urbion sk, s.r.o.

Obec Hôrky

27.06.2019

Zmluva o výpožičke 2/KP/2019

152019

100,00 EUR

Obec Brezany

Obec Hôrky

06.06.2019

Nájomná zmluva

312019

881,00 EUR

Základná umelecká škola

Obec Hôrky

23.05.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve

132019

Neuvedené

Obec Strečno

Obec Hôrky

22.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220049

122019

99 345,60 EUR deväťdesiatdeväťtisíctristoštyridsaťpäť

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hôrky

17.05.2019

Zmluva o dielo č. 5/2019

142019

13,28 EUR trinásťdvadsaťosem

ICOM PLUS, s.r.o

Obec Hôrky

25.04.2019

Zmluva o odpadoch

112019

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Obec Hôrky

25.04.2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

102019

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

05.04.2019

Zmluva o nájme pozemku

092019

Neuvedené

Nájomcovia RZ

Obec Hôrky

04.03.2019

Zmluva o nájme pozemku

082019

1,00 EUR jednoeuro

Stavitelia na RZ 4

Obec Hôrky

22.02.2019

Dohoda číslo 19/25/52A/42

072019

638,52 EUR šesťstotridsaťosempäťdesiatdva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: