Obsah

Stavebný úrad

Oznámenie - od 01. 04. 2015 nový stavebný úrad pre obec Hôrky

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 01. 04. 2015 naša obec má nový stavebný úrad:

Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne.

Vysunuté pracovisko:

ADMINISTRTÍVNA BUDOVA LESOV SR, š.p.

NÁMESTIE GENERÁLA M.R.ŠTEFÁNIKA 1, ŽILINA

E-mail: stavebny.urad@strecno.sk, daniela.postekova@strecno.sk

Tel.:      041/5993335

Stránkové dni:  pondelok  7.30 hod  - 12.00 hod    13.00 hod - 16.00 hod

                           streda       7.30 hod  - 12.00 hod     13.00 hod - 17.00 hod