Obsah

Stavebný úrad

Oznam - zmena otváracích hodín počas letných prázdnin

od  01. 07. do 31. 08. 2021 nasledovne:

 

PONDELOK:       6,30 – 15,00

UTOROK:            6,30 – 14,00

STREDA:              6,30 – 16,00

ŠTVRTOK:           6,30 – 14,00

PIATOK:               6,30 – 14,00

Taktiež je upravený pracovný čas od  01. 07. do 31. 08. 2021 počas stránkových dní pre verejnosť nasledovne:

 

PONDELOK:    6,30 - 12,00    13,00 – 15,00                              

STREDA:         6,30 – 12,00    13,00 - 16,00

 

Zmena pracovného času  bude účinná od 01.07.2021.

 

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad

Administratívna budova Lesov SR š.p.

Nám. Gen.M.R. Štefánika 1

010 01 Žilina

2.posch. č.dv.203,203A

 

Tel.kontakt:041/599 33 35

stavebny.urad@strecno.sk

 


Žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je potrebné doručovať poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk  telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.