Obsah

Stavebný úrad

Oznam - otváracie hodiny počas vianočných sviatkov

Oznamujeme vám, že od 21.-23.12.2020 bude stavebný úrad v Žiline zatvorený.

 

Oznam

Dovoľujem si Vás informovať že od dňa: 15.12.2020

bola zriadená nová telefonická linka na podateľňu tel.číslo: 041/599 33 05

Prosím uverejniť na svojich web.stránkach.

 

S pozdravom

 

 

Anna Syrovatková

-podateľňa, správa registratúry

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad

Administratívna budova Lesov SR š.p.

Nám. Gen.M.R. Štefánika 1

010 01 Žilina

2.posch. č.dv.203,203A

 

Tel.kontakt:041/599 33 35

stavebny.urad@strecno.sk

 


Žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je potrebné doručovať poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk  telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.