Obsah

Stavebný úrad

Oznam

 

Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová,

Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

r u š í

od 26.10. 2020 do 8. 11. 2020 úradné hodiny pre verejnosť.

Stavebny_urad_zrušenie_hodin.pdf (424.31 kB)

 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal stanovisko, ktorým sa postupne zmierňujú doteraz prijaté opatrenia. Z tohto dôvodu Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 20. mája 2020

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok 9.00 – 12.00 h, 13.00 h – 15.00 hod

Streda 9.00 – 12.00 h, 13.00 h – 16.00 hod

Účastníci sú povinní mať na tvári rúško a pred vstupom do miestnosti vydenzifikovať si ruky. Naďalej platí, že žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je možné doručovať aj poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.

Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Dušan Štadáni starosta obce                                                                                                                         

 

 

Oznámenie - od 01. 04. 2015 nový stavebný úrad pre obec Hôrky

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 01. 04. 2015 naša obec má nový stavebný úrad:

Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne.

Vysunuté pracovisko:

ADMINISTRTÍVNA BUDOVA LESOV SR, š.p.

NÁMESTIE GENERÁLA M.R.ŠTEFÁNIKA 1, ŽILINA

E-mail: stavebny.urad@strecno.sk, daniela.postekova@strecno.sk

Tel.:      041/5993335

Stránkové dni:  pondelok  7.30 hod  - 12.00 hod    13.00 hod - 16.00 hod

                           streda       7.30 hod  - 12.00 hod     13.00 hod - 17.00 hod

 

Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník  
 
r u š í  od 30.3 až do odvolania úradné hodiny pre verejnosť. 
 
Žiadosti o vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, oznámení o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní je potrebné doručovať poštou na adresu: Spoločný stavebný úrad Strečno, Administratívna budova Lesov SR š.p. Nám. Gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: stavebny.urad@strecno.sk  telefonickú komunikáciu 041/ 599 33 35.