Menu
Obec Hôrky
ObecHôrky

Faktúry 2011-2012

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
04.06.2012 88/12 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov 108.80 €  
04.06.2012 87/12 Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava strechy telocvične 1549.78 €  
30.05.2012 86/12 Orange Slovensko, a.s. / mobil 25.48 €  
30.05.2012 85/12 Flexikon, s.r.o. / dopravné značenie 406.00 €  
23.05.2012 84/12 Miroslav Trnkócy / 2 ks parková lavička Typ L01 359.98 €  
21.05.2012 83/12 SEVaK, a.s. / vodné od 03.11.2011 do 07.05.2012 233.45 €  
21.05.2012 72/12 Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / montáž semafóru pri ZŠ 495.00 €  
15.05.2012 82/12 T+T, a.s. / separovaný zber za 4/2012 157.60 €  
15.05.2012 81/12 T+T, a.s. / vývoz VKK 631.84 €  
15.05.2012 80/12 Mountfield SK, s.r.o. / krovinorez OM 746 T s príslušenstvom 395.55 €  
15.05.2012 79/12 Mountfield SK, s.r.o. / krovinorez OM 746 T 383.50 €  
15.05.2012 78/12 Flexikon, s.r.o. / 150 ks moravských koláčov 138.60 €  
15.05.2012 77/12 Jozef Ďuratný IZOMAL / montáž výstražných stĺpikov 216.00 €  
15.05.2012 75/12 Flexikon, s.r.o. / nálepky na označenie majetku 205.80 €  
11.05.2012 76/12 T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 04/2012 949.54 €  
11.05.2012 74/12 Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet 64.81 €  
11.05.2012 73/12 RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu 513.00 €  
11.05.2012 71/12 ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 4/2012 111.00 €  
07.05.2012 70/12 Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava strechy telocvične 1549.78 €  
07.05.2012 69/12 Flexikon, s.r.o. / grafika a výroba tabule 108.00 €  
07.05.2012 68/12 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov 153.00 €  
07.05.2012 67/12 Orange Slovensko, a.s. / mobil 25.00 €  
27.04.2012 66/12 Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / zhotovenie mostného zábradlia 240.00 €  
27.04.2012 65/12 SLOVGRAM / verejný prenos hudby za rok 2012 33.50 €  
24.04.2012 64/12 BROS, s.r.o. / inštalácia ESET SS na 1 PC na rok 2012 49.90 €  
24.04.2012 63/12 Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / zhotovenie mostného zábradlia 293.00 €  
18.04.2012 62/12 BROS, s.r.o. / PC zostava 849.00 €  
18.04.2012 61/12 Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / úprava rozvádzačov RVO1 a RVO2 462.00 €  
18.04.2012 60/12 Juraj Šoška ELMONT ŠOPOL / oprava halogén. lampy pri kostole 49.00 €  
18.04.2012 59/12 T+T, a.s. / separovaný zber za 3/2012 64.03 €  
18.04.2012 58/12 Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava strechy telocvične 3999.60 €  
13.04.2012 57/12 Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet 67.06 €  
13.04.2012 56/12 ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 3/2012 89.00 €  
13.04.2012 55/12 RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu 513.00 €  
13.04.2012 54/12 T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 03/2012 1250.84 €  
13.04.2012 53/12 Ing. Matej Sýkora - Geodetické práce / regulácia potoka 700.00 €  
04.04.2012 52/12 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / papier do kopírky 297.71 €  
04.04.2012 51/12 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov 166.60 €  
04.04.2012 50/12 Orange Slovensko, a.s. / mobil 25.00 €  
19.03.2012 49/12 T+T, a.s. / separovaný zber za 2/2012 82.94 €  
19.03.2012 48/12 Agrodružstvo - Bánová / zhŕňanie snehu 450.00 €  
19.03.2012 47/12 ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 2/2012 59.00 €  
12.03.2012 46/12 Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet 65.83 €  
12.03.2012 45/12 RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu 513.00 €  
12.03.2012 44/12 T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 02/2012 949.54 €  
06.03.2012 43/12 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov 153.00 €  
06.03.2012 42/12 Ján Lagiň / dopravné výkony za odhŕňanie snehu 108.00 €  
06.03.2012 41/12 IVES Košice / služby STP APV matrika 25.09 €  
02.03.2012 40/12 Orange Slovensko, a.s. / mobil 25.08 €  
02.03.2012 39/12 RVC Martin / publikácia účt. súvzťažnosti v samospráve 2012 21.00 €  
02.03.2012 38/12 KEO, s.r.o. / modul majetok KEO WIN 23.88 €  
02.03.2012 37/12 ZŠ s MŠ, ŠJ / stravovanie dôchodcov za 1/2012 36.30 €  
02.03.2012 36/12 Advok. kancelária Hagara-Hagarová,s.r.o. / advokátska odmena 640.50 €  
20.02.2012 35/12 NEO Slovakia, s.r.o. / inzercia na web stránke 62.00 €  
20.02.2012 34/12 T+T, a.s. / separovaný zber za 1/2012 76.15 €  
20.02.2012 33/12 KP, s.r.o. / osvetlenie dvora obecného úradu 50.72 €  
20.02.2012 32/12 ZŠ s MŠ, ŠJ / stravné za deti v hmotnej núdzi za 1/2012 169.00 €  
20.02.2012 31/12 Žilinské komunikácie, a.s. / posyp obecných komunikácií 389.26 €  
13.02.2012 30/12 T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 01/2012 949.54 €  
13.02.2012 29/12 Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet 64.42 €  
13.02.2012 28/12 Agrodružstvo - Bánová / zhŕňanie snehu 648.00 €  
13.02.2012 27/12 RWE Gas Slovensko, s.r.o. / opakovaná dodávka zemného plynu 513.00 €  
13.02.2012 26/12 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov 193.80 €  
06.02.2012 25/12 Petit Press, a.s. / inzerát v Žilinských novinách 36.00 €  
06.02.2012 24/12 SOZA / autor.odmena za verej.použitie hud.diel za rok 2012 20.40 €  
06.02.2012 23/12 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / zapojenie kopírky do siete 115.38 €  
01.02.2012 22/12 BROS Computing, s.r.o. / práca na PC prevod mzdy v KEO 36.00 €  
01.02.2012 21/12 Orange Slovensko, a.s. / mobil 25.06 €  
01.02.2012 20/12 RWE Gas Slovensko, s.r.o. / vyúčtovanie zemný plyn 2011 698.98 €  
01.02.2012 19/12 Advok. kancelária Hagara-Hagarová,s.r.o. / advokátska odmena 1281.00 €  
26.01.2012 18/12 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / toner do tlačiarne Lexmark E250 110.29 €  
26.01.2012 17/12 KP, s.r.o. / oprava verejného osvetlenia na Záhumní 71.59 €  
20.01.2012 16/12 Miloš Kozel - MIKO / servis a vykonanie funkčnej skúšky PSN 183.60 €  
20.01.2012 15/12 KEO, s.r.o. / modul mzdy KEO WIN 50.57 €  
17.01.2012 14/12 T+T, a.s. / separovaný zber a vývoz kontajnera za 12/2011 98.63 €  
16.01.2012 13/12 Jaroslav Hruška - HESPO / oprava plyn. kotla po zatopení 68.30 €  
16.01.2012 12/12 Advok.kancelária Hagara-Hagarová,s.r.o. / advokátska odmena 79.58 €  
13.01.2012 11/12 Dexia banka Slovensko a.s. / ročné vedenie účtu majiteľa CP 39.96 €  
13.01.2012 10/12 T+T, a.s. / vývoz komunálneho odpadu za 12/2011 1123.02 €  
11.01.2012 9/12 Ing. Jaroslav Kmeť - TONER / papier do kopírky 40.87 €  
11.01.2012 8/12 Žilinské komunikácie, a.s. / posyp obecných ciest 102.48 €  
11.01.2012 7/12 Agrodružstvo - Bánová / doprava 101.88 €  
11.01.2012 6/12 Slovak Telekom, a.s. / telefón a internet 64.94 €  
11.01.2012 5/12 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. / odber strav. lístkov 173.40 €  
11.01.2012 4/12 Úrad MV SR Bratislava / matričné tlačivá 7.17 €  
11.01.2012 3/12 BROS, s.r.o. / update ESET SS 77.71 €  
11.01.2012 2/12 BROS Computing, s.r.o. / technický servis web-stránky 186.00 €  
11.01.2012 1/12 Orange Slovensko, a.s. / mobil 30.08 €  
07.12.2011   KP sro 3583.52 € PDF
07.12.2011 215/11 Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava havárijného stavu telocvične 1554.96 €  
29.11.2011 199/11 Kovomont - Jozef Mihok/ stavebné úpravy v MŠ Hôrky 2432.60 €  
14.11.2011 187/11 Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava havárijného stavu telocvične 1554.96 €  
11.10.2011 172/11 T+T, a.s./ vývoz nádob na odpad 1250.84 €  
22.09.2011 164/11 Kovomont - Jozef Mihok/ stavebné úpravy v MŠ Hôrky 5000.00 €  
05.09.2011 153/11 STAVMO J+M, s.r.o./ asfaltovanie miestnych komunikácií 2606.16 €  
30.08.2011 152/11 Jozef Ďuratný IZOMAL / oprava havárijného stavu telocvične 5000.40 €  

Obecný úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Natur-Pack

Natur-pack

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 31 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 24/15 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 24/14 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 24/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom  e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
1
9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30