Obsah

Katastrálne územie obcekatasterportal

Informácie o katastrálnom území obce Hôrky a o nehnuteľnostiachpatriacich do tohto katastrálneho územia, nájdete na internetovej stránke Správy Katastra: www.katasterportal.sk