Obsah

Kontakt

 

Adresa Telefón/ Fax   Internet

Obecný úrad Hôrky                
Lipová č. 111/31
010 04 Hôrky

Tel: +421 41 5662 604 

         
Fax:+421 41 5662 604    


  web:  www.obechorky.sk

  mail:  obec@obechorky.sk
         

Starosta:

Erika Mojáková 

 

Tel: 0910285369

      

  mail:  obec@obechorky.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva,

pokladňa, podateľna:

Žofia Drdáková

 

 

 

Tel:  +421 41 5662 604  

 

  mail:   obec@obechorky.sk

Účtovníctvo, personalistika, mzdy

Ing. Janka Danková

 

Tel: +421 41 5662 604 

 

  mail:  obec@obechorky.sk