Obsah

Starosta obcestarosta

 

Erika Mojáková

Vykonáva funkciu od 14.02.2014

 

 

 

 

 


 

Poďakovanie sponzorom: Helios Slovakia s.r.o., Stavebniny Hrnko

Vážení obchodní partneri, 

dovoľujem si Vám touto cestou ešte raz poďakovať v mene Obce Hôrky za Vašu sponzorskú pomoc  v roku 2016 pri zveľaďovaní našej obce.Ďakujem , prajem Vám veľa úspechov v osobnom živote i v podnikaní a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

                                                                             Erika Mojáková

                                                                           starostka obce

 


Novoročné prianie

Vážení spoluobčania!

            Spoločne sme prekročili prah Nového roku 2017. Ďakujem Vám za podporu v uplynulom roku 2016. Zvlášť chcem poďakovať tým našim občanom, ktorí dobrovoľne svojou prácou pomohli obci či pri budovaní námestia, sťahovaní detského ihriska, alebo pri ostatných prácach a akciách v prospech našej obce. Moje poďakovanie patrí aj členom Obecného futbalového klubu za všetky aktivity v prospech obce, ale i za prácu, ktorú odvádzajú pri úprave športového areálu, ako aj pánom Rudolfi a Ondrejovi Grečnárovcom za úspešnú reprezentáciu našej obce so svojimi strelcami a tiež členom Dobrovoľného hasičského zboru.  

           Na prahu Nového roku mnohí z nás vyslovujú rôzne osobné predsavzatia a želania. Prajem Vám, aby ste mali po celý rok toľko energie a síl, že všetky priania dokážete splniť. Som presvedčená, že každý z nás si želá bývať v peknom prostredí. Verím, že s podporou nás všetkých sa nám toto želanie podarí splniť.

            Milí spoluobčania,

prajem Vám šťastlivý rok 2017. Spoločne vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi našej obce. K tomu všetkému Vám želám pevné zdravie.

                                                                                                           Erika Mojáková

                                                                                                            starostka obce

 


Milí spoluobčania, 

ďakujem Vám, že ste prišli voliť 15.11.2014 starostu a poslancov OZ.

       Veľmi si vážim Vašu prejavenú dôveru, ktorá ma zaväzuje, aby som vo funkcii starostky aj naďalej hájila a presadzovala záujmy našej obce a jejobyvateľov s najväčšou zodpovednosťou. Budem sa snažiť nesklamať Vás a byť tu pre Vás.

 

                                                                   Erika Mojáková

                                                                 starostka obce Hôrky