Obsah

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov volených obyvateľmi Obce Hôrky v priamych voľbách na štvorročné obdobie.

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Obce Hôrky pre volebné obdobie 2014 - 2018:

Milan Kuric - zástupca starostky obce

Bohumil Frátrik

Peter Sagan

Ing. Dušan Chvíľa

Ing.arch. Rudolf Chodelka

Ing. Peter Michalovič

PaeDr. Barbora Kačiaková

 

Komisie

- finančná komisia: PaeDr. B. Kačiaková- predseda, Milan Kuric, Ing. Dušan Chvíľa

- stavebná komisia: Ing.arch. Rudolf Chodelka - predseda, Ing. Peter Michalovič, Peter Sagan

- komisia pre verejný poriadok a životné prostredie: Ing. Peter Michalovič - predseda, PaeDr. Barbora Kačiaková, Milan Kuric

- kultúrno-školská a športová komisia: Bohumil Frátrik - predseda, Peter Sagan, Ing. Dušan Chvíľa