Obsah

Obec Hôrky patrí do Lietavskej farnosti. Lietavská farnosť je jednou z farností Žilinskej diecézy. Patrí do obvodu Rajeckého dekanátu.
KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Lietava č. 340
013 18 Lietava

Tel.: 041 / 597 10 16

ICLic. Mgr. Daniel Šedík, farár