Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzkemobilnej aplikácie

242020

222,00 EUR

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

13.10.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí

232020

97,20 EUR

Ramirent

Obec Hôrky

09.10.2020

Zmluva o vykonaní auditu

252020

730,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, štatuárny audítor

Obec Hôrky

02.10.2020

Mandátna zmluva

212020

39,00 EUR tridsaťdeväť

GAJOS, s.r.o.

Obec Hôrky

01.10.2020

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

222020

Neuvedené

Bohumil Frátrik

Obec Hôrky

18.09.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

202020

Neuvedené

Viliam Sagan

Obec Hôrky

18.09.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

192020

Neuvedené

Irena Sedláková

Obec Hôrky

17.08.2020

Zmluva o dielo 5/2020

182020

2 750,00 EUR dvetisícsedemstopäťdesiat

PL Partner, s.r.o.

Obec Hôrky

07.08.2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

162020

5 800,00 EUR päťtisícosemsto

Ing. Róbert Zlatoš

Obec Hôrky

29.07.2020

Zmluva o dielo

152020

21 004,38 EUR Dvadsaťjedentisícštyri eur tridsaťosem centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Hôrky

13.07.2020

Zmluva o dielo 2/2020

132020

5 247,00 EUR päťtisícdvestoštyridsaťsedem

Fenster, s.r.o., Klimovské 596/2, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

26.06.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

122020

Neuvedené

NASES

Obec Hôrky

15.06.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 074 ZA220049

112020

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hôrky

09.06.2020

Zmluva o dielo 1/2020

102020

10 746,00 EUR

Jozef Machara, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

11.05.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

092020

Neuvedené

Build development s.r.o.

Obec Hôrky

17.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

072020

690,00 EUR šesťstodeväťdesiat

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

17.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

062020

Neuvedené

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

01.04.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno

142020

Neuvedené

Obec Strečno

Obec Hôrky

30.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 121/2019 zo dňa 24.4.2019

052020

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

042020

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hôrky

21.02.2020

Zmluva o dielo ÚPN-O Hôrky/AAPN č. 1/2019

172020

9 900,00 EUR deväťtisícdeväťsto

Ing. arch. Peter Nezval

Obec Hôrky

12.02.2020

Dohoda č. 20/25/054/6

032020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

12.02.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

022020

Neuvedené

Kučera Dušan

Obec Hôrky

10.02.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športové projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Hôrky

082020

10 000,00 EUR desaťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Hôrky

04.02.2020

Zámenná zmluva

012020

Neuvedené

Bohumil Frátrik

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1