Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2020

Zmluva o spolupráci

352020

Neuvedené

Mesto Žilina

Obec Hôrky

17.12.2020

Zmluva o výpožičke

342020

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Hôrky

02.12.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva

322020

Neuvedené

Dolinajcová Janka

Obec Hôrky

23.11.2020

Dohoda o spoločnom zámere

332020

Neuvedené

Mesto Žilina

Obec Hôrky

16.11.2020

Dohoda č. 20/25/012/41

312020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

16.11.2020

Dohoda č. 20/25/010/72

302020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

02.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

272020

29 717,00 EUR dvadsaťdeväťtisícsedemstosedemnásť

Ministerstvo financií SR

Obec Hôrky

30.10.2020

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

292020

Neuvedené

EA Service s.r.o., 112, 013 18 Podhorie

Obec Hôrky

27.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mailových schránok

262020

44,16 EUR

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

15.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzkemobilnej aplikácie

242020

222,00 EUR

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

13.10.2020

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí

232020

97,20 EUR

Ramirent

Obec Hôrky

09.10.2020

Zmluva o vykonaní auditu

252020

730,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, štatuárny audítor

Obec Hôrky

02.10.2020

Mandátna zmluva

212020

39,00 EUR tridsaťdeväť

GAJOS, 2, 01154 Žilina

Obec Hôrky

01.10.2020

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve

222020

Neuvedené

Bohumil Frátrik

Obec Hôrky

18.09.2020

Zmluva o dielo

282020

19 771,22 EUR

BM-MONT, s.r.o.

Obec Hôrky

18.09.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

202020

Neuvedené

Viliam Sagan

Obec Hôrky

18.09.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

192020

Neuvedené

Irena Sedláková

Obec Hôrky

28.08.2020

Nájomná zmluva

362020

881,00 EUR

Základná umelecká škola

Obec Hôrky

17.08.2020

Zmluva o dielo 5/2020

182020

2 750,00 EUR dvetisícsedemstopäťdesiat

PL Partner, s.r.o.

Obec Hôrky

07.08.2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

162020

5 800,00 EUR päťtisícosemsto

Ing. Róbert Zlatoš

Obec Hôrky

29.07.2020

Zmluva o dielo

152020

21 004,38 EUR Dvadsaťjedentisícštyri eur tridsaťosem centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Hôrky

13.07.2020

Zmluva o dielo 2/2020

132020

5 247,00 EUR päťtisícdvestoštyridsaťsedem

Fenster, s.r.o., Klimovské 596/2, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

26.06.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

122020

Neuvedené

NASES

Obec Hôrky

15.06.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 074 ZA220049

112020

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hôrky

09.06.2020

Zmluva o dielo 1/2020

102020

10 746,00 EUR

Jozef Machara, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: