Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2012 Zmluva o dielo
vykonanie opráv verejného osvetlenia v obci Hôrky
132012
0.00 Juraj Šoška - EL.MONT.ŠOPOL
Ľ. Fullu 11, 010 08 Žilina
detail
19.12.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo
oprava časti MK v obci Hôrky
122012
3,494.40 Cesty Nitra, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
13.12.2012 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
nájomné
112012
400.00 Róbert Chládek
Hôrky 2, 010 04 Žilina
detail
13.12.2012 Zmluva o vykonaní prác č.2/2013
zhŕňanie snehu v obci
102012
30.00 Agrodružstvo Bánová
Bánová
detail
23.11.2012 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
nájomné
92012
330.00 Klub modulovej železnice
Hôrky 200, 010 04 Žilina
detail
22.10.2012 Darovacia zmluva
peňažný dar na zabezpečenie osláv 35.výročia školy
82012
500.00 ZŠ s MŠ Hôrky
Hôrky 200, 010 04 Žilina
detail
19.10.2012 Zmluva o dielo
poskytovanie technických služieb
72012
0.00 Miloš Kozel - MIKO
Skalka 220/19, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
12.10.2012 Zmluva o dielo
oprava časti MK v obci Hôrky
62012
23,944.60 Cesty Nitra, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
01.10.2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
dodávka pitnej vody z VV
52012
0.00 SEVAK, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
04.09.2012 Zmluva o dielo
rozšírenie osvetlenia RZ4
42012
1,400.00 Juraj Šoška - Elmont Šopol
Nám. Ľ. Fullu 11, 010 08 Žilina
detail
21.08.2012 Darovacia zmluva
STL plynovod PE d 50 - 274,10 m
32012
0.00 SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
detail
18.07.2012 Mandátna zmluva
odborné poradenstvo
22012
500.00 Mgr. Michal Gondžár - Grantum
Daxnerova 35, 010 01 Žilina
detail
16.04.2012 Dodatok k zmluve o dielo
oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ s MŠ Hôrky
12012
8,649.36 Jozef Ďuratný IZOMAL
Hôrky 71, 010 04 Žilina
detail