Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2017085 17310598 Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
koncesionárske poplatky
neuvedené - neuvedené
38.50 12.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017084 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón, internet
neuvedené - neuvedené
51.10 12.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017083 43010296 Ing. Branislav Skladaný, Geodet a kartograf, Bytčická 16/B, Žilina
zameranie a vyhotovenie geom. plánu - miestnych komunikácií
neuvedené - neuvedené
600.00 12.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017082 35848863 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
24.02 11.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017081 47348399 Profikon, s.r.o., Porúbka 137, 013 11 Lietavská Lúčka
oprava signalizačného zariadenia
neuvedené - neuvedené
49.80 11.05.2017
15.05.2017
19.05.2017
2017080 46485732 Sivex, s.r.o., Bzovická 30, 851 07 Bratislava
dopravné zrkadlá
neuvedené - neuvedené
333.60 11.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017079 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o, Tajovského 6, 010 01 Žilina
materiál na opravu vstupu OÚ
neuvedené - neuvedené
85.40 03.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017078 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn OÚ
neuvedené - neuvedené
245.00 04.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017077 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
plyn OFK
neuvedené - neuvedené
20.00 03.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017076 43265626 Jozef Machara, Murárske a obkladačské práce, Hôrky 93
oprava vstupu Obecného úradu
neuvedené - neuvedené
230.00 02.05.2017
02.05.2017
19.05.2017
2017075 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, 010 04 Žilina
stravovanie dôchodcov
neuvedené - neuvedené
35.64 02.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017074 36391000 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
stravné lístky 5/2017
neuvedené - neuvedené
397.00 02.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017073 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
vývoz PDO
neuvedené - neuvedené
96.76 25.04.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017072 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
vývoz PDO
neuvedené - neuvedené
1366.85 25.04.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017071 36000477 BROS, s.r.o., Zádubnie -Údolná 169, 010 03 Žilina
práca na PC
neuvedené - neuvedené
27.50 25.04.2017
16.05.2017
19.05.2017
2017070 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
internet - fotopasce
neuvedené - neuvedené
19.99 18.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
2017069 36000477 BROS, s.r.o., Zádubnie-Údolná 169, 010 03 Žilina
práca na PC
neuvedené - neuvedené
81.50 12.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
2017068 00653501 Uniqua poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
poistenie vozidla ŠJ
neuvedené - neuvedené
27.03 18.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
2017067 47405279 Ipeko Zvolen, a.r.o., Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen
seminár - verejné obstarávanie
neuvedené - neuvedené
40.00 18.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
2017066 36795488 Pyrostop Huliak, s.r.o., Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina
kontrola hasiacich prístrojov
neuvedené - neuvedené
50.04 10.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
2017065 36402516 KP, s.r.o., Kragujevská 398, 010 01 Žilina
materiál na verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
512.39 07.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017064 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón, internet
neuvedené - neuvedené
50.83 07.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017063 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, ap.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
plyn OÚ
neuvedené - neuvedené
245.00 06.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017062 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
plyn OFK
neuvedené - neuvedené
20.00 06.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017061 43965733 Jozef Sklenár, Dolná Maríková82
arboristické práce - orez lipy na cintoríne
neuvedené - neuvedené
220.00 06.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017060 50563220 Aleš Mestický - Otváranie dverí a áut, Karpatská 3833/13, 01008 Žilina
orezávanie líp pri ihrisku
neuvedené - neuvedené
975.00 06.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017059 40134776 Peter Sagan, Hôrky 77, 010 04 Žilina
montáž chráničky na verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
264.50 05.04.2017
07.04.2017
21.04.2017
2017058 36253308 HIT Slovensko, s.r.o.
sveteln ý panel
neuvedené - neuvedené
374.80 05.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017057 40134776 Peter Sagan, Hôrky 77, 010 04 Žilina
oprava verejného osvetlenie
neuvedené - neuvedené
230.50 05.04.2017
07.04.2017
21.04.2017
2017056 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky
stravovanie dôchodcov
neuvedené - neuvedené
45.54 04.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017055 00687022 Ekotec, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
kontrola detského ihriska
neuvedené - neuvedené
198.72 03.04.2017
07.04.2017
21.04.2017
2017054 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
stravné lístky 4/2017
neuvedené - neuvedené
346.34 03.04.2017
07.04.2017
21.04.2017
2017053 31595545 Komunálna poisťovňa, Horná 82/25 974 01 Banská Bystrica
poistenie- zodpovednosť miest a obcí
neuvedené - neuvedené
32.95 03.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017052 36041688 Made, spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
aktualizácia programu Urbis
neuvedené - neuvedené
140.00 04.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
2017051 36402516 KP, s.r.o., Kragujevská 398, 010 01 Žilina
materiál na verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
147.47 27.03.2017
05.04.2017
21.04.2017
2017050 43010296 Ing. Branislav Skladaný, Geodet a kartograf, Bytčická 16/B, Žilina
geodetické práce - zameranie miestnych komunikácií
neuvedené - neuvedené
600.00 27.03.2017
05.04.2017
21.04.2017
2017049 47526611 JMS Press, s.r.o., Terchová 2115
vypracovanie žiadosti na projekt
neuvedené - neuvedené
900.00 21.03.2017
07.04.2017
21.04.2017
2017048 36402516 KP, s.r.o., Kragujevská 398, 010 01 Žilina
materiál na verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
294.92 20.03.2017
24.05.2017
21.04.2017
2017047 35763469 Slovak Tlekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava
internet - fotopasce
neuvedené - neuvedené
15.00 20.03.2017
18.04.2017
21.04.2017
2017046 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
vývoz PDO
neuvedené - neuvedené
960.09 15.03.2017
05.04.2017
21.04.2017
2017045 36372544 Protes Žilina, spol. s r.o., Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
vypracovanie projektovej dokumentácie - zateplenie MŠ
neuvedené - neuvedené
3540.00 14.03.2017
18.04.2017
21.04.2017
2017044 40134776 Peter Sagan, Hôrky 77, 010 04 Žilina
výmena verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
231.00 14.04.2017
15.03.2017
14.04.2017
2017043 35848863 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
25.00 13.03.2017
22.03.2017
21.04.2017
2017042 35763469 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefón, internet
neuvedené - neuvedené
52.02 10.03.2017
22.03.2017
21.04.2017
2017041 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, Banská Bystrica
poistenie majetku
neuvedené - neuvedené
199.16 06.03.2017
18.04.2017
21.04.2017
2017040 36376353 Agrodružstvo Bánová, 010 04 Žilina
zhřňanie snehu
neuvedené - neuvedené
231.00 06.03.2017
-
21.03.2017
2017039 36402516 KP, s.r.o., Kragujevská 398, 010 01 Žilina
materiál na verejné osvetlenie
neuvedené - neuvedené
646.64 07.03.2017
18.04.2017
21.04.2017
2017038 17335876 Regionálny úrad ver. zdrav., V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
odborný posudok
neuvedené - neuvedené
14.00 03.03.2017
18.04.2017
31.03.2017
2017037 36391000 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
Stravné lístky 3/2017
neuvedené - neuvedené
350.52 03.03.2017
08.03.2017
17.03.2017
2017036 35815258 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
preddavok plyn OFK
neuvedené - neuvedené
20.00 02.03.2017
16.03.2017
17.03.2017
2017035 35815256 SPP, as., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
preddavok na plynu OcÚ
neuvedené - neuvedené
245.00 02.03.2017
16.03.2017
17.03.2017
2017034 37972651 JUDr. Mária Padalová, Nám. M.R. Štefánika1, 010 01 Žilina
právne služby
neuvedené - neuvedené
355.00 08.03.2017
08.03.2017
16.03.2017
2017033 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň, 010 04 Žilina
stravovanie dôchodcov
neuvedené - neuvedené
39.60 28.02.2017
16.03.2017
17.03.2017
2017032 42349591 OZ MAS "Zem palatína Juraja Thurzu", Námestie SR č. 1/1, Bytča
Monografia Bytčiansky zámok - sídlo palatína Juraja Thurzu
neuvedené - neuvedené
100.00 24.02.2017
08.03.2017
10.03.2017
2017031 47008211 Daxnerová, s.r.o., Štvrť L. Novomeského 1235/23, 97701 Brezno
NMS Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ
neuvedené - neuvedené
250.00 20.02.2017
20.02.2017
10.03.2017
2017030 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
internet - fotopasce
neuvedené - neuvedené
15.00 20.02.2017
08.03.2017
10.03.2017
2017029 35848863 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
25.00 13.02.2017
08.03.2017
10.03.2017
2017028 36400491 T+T a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
vývoz PDO
neuvedené - neuvedené
788.41 15.02.2017
08.03.2017
10.03.2017
2017027 46790128 Stanislav Staš, Stebník 54, 08633 Zborov
nožnicový stan
neuvedené - neuvedené
103.50 15.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017026 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
telefón, internet
neuvedené - neuvedené
50.83 08.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017025 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
plyn OFK 1/2017
neuvedené - neuvedené
20.00 07.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017024 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ 2/2017
neuvedené - neuvedené
245.00 07.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017023 00178454 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava2
licenčný poplatok 2017
neuvedené - neuvedené
20.40 09.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017022 40134776 Peter Sagan, Hôrky 77, 010 04
oprava VO
neuvedené - neuvedené
125.00 09.02.2017
10.02.2017
24.02.2017
2017021 40134776 Peter Sagan, Hôrky 77, 010 04
oprava VO
neuvedené - neuvedené
109.00 09.02.2017
10.02.2017
24.02.2017
2017020 36376353 Agrodružstvo Bánová, 010 04 Žilina
zhŕňanie snehu
neuvedené - neuvedené
100.80 06.02.2017
-
20.02.2017
2017019 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
stravné lístky 2/2017
neuvedené - neuvedené
325.60 02.02.2017
10.02.2017
24.02.2017
2017018 36400491 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
vývoz PDO 12/2016
neuvedené - neuvedené
791.46 19.01.2017
10.02.2017
24.02.2017
2017017 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravovanie dôchodcov 1/2017
neuvedené - neuvedené
22.44 02.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017016 37814508 ZŠ s MŠ Hôrky, Školská jedáleň
stravné deti v hmotnej núdzi- január 2017
neuvedené - neuvedené
17.00 02.02.2017
20.02.2017
24.02.2017
2017015 36376353 Agrodružstvo Bánová, 010 04 Žilina
zhŕňanie snehu
neuvedené - neuvedené
533.40 02.02.2017
-
17.02.2017
2017014 45969388 Stavebniny Hrnko, s.r.o., Tajovského 6, 010 01 Žilina
fólia na zateplenie OÚ
neuvedené - neuvedené
700.00 30.01.2017
10.02.2017
17.02.2017
2017013 31632548 PRIMUS spol. s r.o., Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka
zásobník na posyp
neuvedené - neuvedené
804.00 24.01.2017
10.02.2017
17.02.2017
2017012 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn OÚ 1/2017
neuvedené - neuvedené
245.00 16.01.2017
23.01.2017
17.02.2017
2017011 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
plyn OFK 1/2017
neuvedené - neuvedené
20.00 16.01.2017
23.01.2017
17.02.2017
2017010 36396702 Monstap ST, s.r.o., Malinova 107/1, 010 04 Žilina
výmena čerpadla
neuvedené - neuvedené
125.00 19.01.2017
10.02.2017
17.02.2017
2017009 36396702 Monstap ST, s.r.o., Malinova 107/1, 010 04 Žilina
výmena čerpadla v MŠ
neuvedené - neuvedené
1416.00 19.01.2017
10.02.2017
17.02.2017
2017008 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
poistenie motorových vozidiel
neuvedené - neuvedené
27.03 16.01.2017
10.02.2017
10.02.2017
2017007 40134776 Peter Sagan, Hôrky 77, 010 04
oprava VO
neuvedené - neuvedené
148.00 16.01.2017
16.01.2017
20.01.2017
2017006 36734390 Bros, s.r.o., Zádubnie - Údolná 169, Žilina
technický servis WEB 1-12/2017
neuvedené - neuvedené
186.00 04.01.2017
16.01.2017
20.01.2017
2017005 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
51.55 09.01.2017
16.01.2017
20.01.2017
2017004 10907343 L. Borzi - FVCC
Registratúrny denník
neuvedené - neuvedené
36.00 09.01.2017
10.01.2017
20.01.2017
2017003 36041688 MADE, spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
systémová podpora Urbis
neuvedené - neuvedené
140.00 03.01.2017
10.01.2017
20.01.2017
2017002 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
stravné lístky 1/2017
neuvedené - neuvedené
197.62 03.01.2017
10.01.2017
20.01.2017
2017001 35709332 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Poistenie majetku 2017
neuvedené - neuvedené
858.00 02.01.2017
10.01.2017
20.01.2017