Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.06.2017 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok, krycia autoplachta, vybavenie, stolové sety
2017011
135.00 Obec Brezany
Hôrky 200, 010 04 Žilina 4
detail
22.06.2017 Zmluva o výpožičke
kovovový prístrešok, krycia autoplachta, vybavenie
2017010
100.00 Obec Lietava
013 18 Lietava 146
detail
07.06.2017 Zmluva o dielo
Inštalácia monitorovacieho kamerového systému
201709
834.00 Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina
detail
17.05.2017 Zmluva o vytvorení webového sídla
webové sídlo s prezentáciou
201707
708.00 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
detail
17.05.2017 Zmluva o prevádzke webového sídla
zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla
201708
360.00 Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
detail
09.05.2017 Zmluva o spolupráci
Stanovenie podmienok spolupráce pri verejnom obstarávaní
201706
100.00 JMS Press, s.r.o
Terchová
detail
30.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017
dotáciu na podporu činnosti 2017-Športovo-streleckému klubu
201705
2,300.00 Športovo-strelecký klub
Hôrky
detail
21.03.2017 Zmluva o kontrolnej činnosti
kontrola detských ihrísk na verej.priest.MÚ, resp. OÚ, škôl a škôlok
201704
230.00 EKOTEC, spol s r.o.
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
detail
10.03.2017 Zmluva o dielo
vypracovanie žiadosti - Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ
201703
900.00 JMS Press s.r.o.
013 06 Terchová č. 2115
detail
24.02.2017 Dohoda vrámci nár. projektu Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
Úprava práv a povinností OP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
201702
1,837.32 UPSVaR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
31.01.2017 Dohoda č. 3/§ 50j/NS 2017
úprava práva a povinností OP Ľudské zdroje nár.projekt PZ VAOTP-2 kód ITMS2014+312031D233
201701
5,030.97 UPSVaR Žilina
J.M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail