Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.12.2015 Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky
oprava a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci
201512
0.00 Peter Sagan
Hôrky 77, 010 04 Žilina
detail
23.12.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny do všetkých odberných miest
201513
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
detail
23.12.2015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
Zmluva o uzatvorení zmluvy o zabezp.systému nakladania s odpadmi
201514
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
detail
22.12.2015 DOhoda č. 23/!52a/2015
zabezpečenie realizácie akrtiv. činnosti formo dobrovolníckej služby
201510
952.80 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 01001 Žilina
detail
22.12.2015 Zmluva o dielo č. 04/2015
Odhŕňanie snehu a zimná údržba
201511
42.00 Agrodružstvo Bánová
010 04 Žilina - Bánová
detail
16.12.2015 Dohoda č. 46/2015/ § 54 - ŠnZ
dohoda o poskyt. fin. príspevku na vytvorenie pracovného miesta
201509
14,041.47 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 01001 Žilina
detail
09.12.2015 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb
zabezpečenie výkonu menších obecných služieb
201508
0.00 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
03.11.2015 Zmluva o výpožičke
nákladný automobil Renault Kangoo Expres Maxi
201515
0.00 ZŠ s MŠ Hôrky
Hôrky 200, 010 04
detail
12.10.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov
prenájom nebytových priestorov - posilovňa v telocvični ZŠ s MŠ Hôrky
201516
300.00 REVISDAT, s.r.o.
Zábrežná 91, 010 14 Žilina - Brodno
detail
23.09.2015 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD - Hôrky - O1
softvérový produkt mOBEC
201507
100.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
12.06.2015 Zmluva o dielo č. 03/2015
Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky
201506
3,434.14 KC Multiplast, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
detail
07.03.2015 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Spoločný obecný úrad so sídlom v Strečne na zabezp. výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku stavebného rozhodovania
201505
1,496.00 Obec Strečno
Sokoslká 487, 01324 Strečno
detail
06.03.2015 Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie /maloodber/
201504
3,561.09 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
06.03.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny
201503
5,000.00 Stredoslovenská energetika, a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
detail
03.02.2015 Zmluva o dielo č. 01/2015
Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky
201501
2,049.90 KC Multiplast, s.r.o.
Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina
detail
03.02.2015 Zmluva o dielo č. 02/2015
Výmena vchodových dverí na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky
201502
2,376.00 KC Multiplast, s.r.o.
Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina
detail