Obsah

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Dokumenty

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky-Ul. Hlavná"

Oznámenie o zrušení zákazky Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Súhrnný protokol zákazky Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Súhrnný protokol zákazky č. 3286 "Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2.etapa"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Súhrnný protokol zákazky č.2031 Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky

Súhrnný protokol zakázky č. 1307 Výmena kotlov v hlavnej budove ZŠ s MŠ Hôrky

Súhrnný protokol zakázky č. 1236 Rozšírenie verejného osvetlenia RZ4, RZ6

Zápisnica z verejnej zákazky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"

Súhrnný protokol zakázky č. 1186 Prvky detského ihriska

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Predĺženie vodovodu RZ v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky zákazka : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky „Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena vchodových dverí na objekte TJ Hôrky"

Stránka