Obsah

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Dokumenty

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Vybudovanie troch miest na separovaný odpad na území obce Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Vybudovanie workoutového ihriska na území obce Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky"

Zrušenie výzvy rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Hôrky - 1.etapa

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky"

Súhrnný protokol zakázky č. 6196 - Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu

Zápisnica o vyhodnotení ponuky „Zhotovenie projektovej dokumentácie stavebné úpravy a nadstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena stavebných výplní - priemyselné sekčné garážové brány na budove garáže pri futbalovom ihrisku"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky-Ul. Hlavná"

Oznámenie o zrušení zákazky Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Súhrnný protokol zákazky Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Súhrnný protokol zákazky č. 3286 "Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2.etapa"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Stránka