Obsah

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Dokumenty

Súhrnný protokol zakázky č. 6196 - Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia tribúny futbalového štadiónu

Zápisnica o vyhodnotení ponuky „Zhotovenie projektovej dokumentácie stavebné úpravy a nadstavba telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena stavebných výplní - priemyselné sekčné garážové brány na budove garáže pri futbalovom ihrisku"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky-Ul. Hlavná"

Oznámenie o zrušení zákazky Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Súhrnný protokol zákazky Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Súhrnný protokol zákazky č. 3286 "Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2.etapa"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Súhrnný protokol zákazky č.2031 Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky

Súhrnný protokol zakázky č. 1307 Výmena kotlov v hlavnej budove ZŠ s MŠ Hôrky

Súhrnný protokol zakázky č. 1236 Rozšírenie verejného osvetlenia RZ4, RZ6

Zápisnica z verejnej zákazky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"

Súhrnný protokol zakázky č. 1186 Prvky detského ihriska

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Stránka