Obsah

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Dokumenty

Súhrnný protokol zákazky č.2031 Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky

Súhrnný protokol zakázky č. 1307 Výmena kotlov v hlavnej budove ZŠ s MŠ Hôrky

Súhrnný protokol zakázky č. 1236 Rozšírenie verejného osvetlenia RZ4, RZ6

Zápisnica z verejnej zákazky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"

Súhrnný protokol zakázky č. 1186 Prvky detského ihriska

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Predĺženie vodovodu RZ v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky zákazka : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky „Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena vchodových dverí na objekte TJ Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena radiátorov na objekte ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky dodávka elektrickej energie v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky" Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky"

Zmluva o dielo "Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky"

Zmluva o dielo výmena okien ŠKD - ŠJ

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“

Stránka