Obsah

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Dokumenty

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Predĺženie vodovodu RZ v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky zákazka : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky „Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena vchodových dverí na objekte TJ Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena radiátorov na objekte ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky dodávka elektrickej energie v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky" Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky"

Zmluva o dielo "Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky"

Zmluva o dielo výmena okien ŠKD - ŠJ

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“ epoxidovej

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky v obci Hôrky“

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena okien na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky “

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zápisnica o vyhodnotení ponuky " Dodávka zemného plynu v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky " Výmena okien na ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky"

Stránka