Menu
Obec Hôrky
ObecHôrky

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Dokumenty

Rekonštrukcia skladu na Agátovom námestí v obci Hôrky

Rekonštrukcia skladu na Agátovom námestí v obci Hôrky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB

Svetelné signalizačné zariadenie na prechode pre chodcov v obci Hôrky

Svetelné signalizačné zariadenie na priechode pre chodcov v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB

Oprava fasády garáže v športovom areáli

Oprava fasády garáže v športovom areáli.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,51 MB

Rekonštrukcia vstupu do MŠ a dobudovanie chodníkov v areáli OFK

Dokumentácia VO_Rekonštrukcia vstupu do areálu MŠ a dobudovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,18 MB

Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Lipová a Hore Jarky

Dokumentácia VO_Rekonštrukcia miestnych ul. Lipová a Hore Jarky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,62 MB

Súhrnný protokol zákazky č.13449 rekonštrukcia zatrubnenia.

Suhrnny protokol zakazky c13449 rekonštrukcia zatrubnenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,85 kB

Súhrnný protokol zákazky č.12898 zateplenie MŠ

Suhrnny protokol zakazky c12898 zateplenie MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,01 kB

Súhrnný protokol zákazky č.12948 výmena kotlov

Suhrnny protokol zakazky c12948 výmena kotlov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224 kB

Zápisnica o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom nebytových priestorov na ihrisku TJ vo Hôrkach

Zápisnica o výberovom konaní VOS budova TJ časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,64 kB

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže

Zrušenie VOS nájom nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,5 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Zhotovenie pietneho miesta – kolumbária na miestnom cintoríne obce Hôrky“.

Zápisnica o vyhodnoteí ponuky -Zhotovenie pietneho miesta – kolumbária na miestnom cintoríne obce Hôrky“..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,43 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Vybudovanie troch miest na separovaný odpad na území obce Hôrky

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Vybudovanie 3 miest separovaný odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,28 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky"

scan0321.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,66 kB

Zrušenie výzvy rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Hôrky - 1.etapa

Zrušenie výzvy rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Hôrky -1.etapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,74 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Zatrúbnenie časti potoka v obci Hôrky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,51 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Hôrky"

Zápisnica o vvyhodnotení cen. ponuky Rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu – 1.etapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,71 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponúk Rekonštrukcia Hore jarky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,52 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky"

scan0235.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,2 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Úpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu"

Zápisnica o vyhodnotení zákazkyÚpravy objektu tribúny športového klubu OKF Hôrky na parcele 256, rekonštrukcia zázemia futbalového štadiónu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,06 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

zápisnica o vyhodnotení ponuky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,83 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Vypracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky k ÚPN-O Hôrky č. 2 (aktualizácia)"

zápisnica o vyhodnotení ponuky - územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,55 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky-Ul. Hlavná"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky-Ul. Hlavná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,52 kB

Oznámenie o zrušení zákazky Výroba smaltovaných tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Zrušenie zákazky smaltované tabuľky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,61 kB

Súhrnný protokol zákazky Výroba hliníkových tabuliek na označenie ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel

Suhrnny protokol zakazky c3805 hliníkové tabuľky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,4 kB

Súhrnný protokol zákazky č. 3286 "Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky - 2.etapa"

Suhrnny protokol zakazky c3286 okná telocvičňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,13 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava verejného osvetlenia v obci Hôrky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,57 kB

Súhrnný protokol zákazky č.2031 Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky

Suhrnny protokol zakazky c2031 okná telocvičňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,64 kB

Súhrnný protokol zakázky č. 1307 Výmena kotlov v hlavnej budove ZŠ s MŠ Hôrky

Suhrnny protokol zakazky c1307 výmena kotlov v budove ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,82 kB

Súhrnný protokol zakázky č. 1236 Rozšírenie verejného osvetlenia RZ4, RZ6

Suhrnny protokol zakazky c1236 verejné osvetlenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,58 kB

Zápisnica z verejnej zákazky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"

zápisnica z verejnej zákazky - Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,35 kB

Súhrnný protokol zakázky č. 1186 Prvky detského ihriska

Suhrnny protokol zakazky c1186 Detske ihrisko - prvky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,25 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o výberovom konaní osvetlenie 2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky

Zápisnica o výberovom konaní verejné osvetlenie 2018 zrušenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,07 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

-1482150648.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,13 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Predĺženie vodovodu RZ v obci Hôrky"

-1476351858.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,66 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena vchodových dverí na objekte TJ Hôrky"

-1455874941.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,88 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena radiátorov na objekte ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky"

-1455874837.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,47 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky"

-1449435303.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,32 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky dodávka elektrickej energie v obci Hôrky"

-1449435140.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,97 kB

Zmluva o dielo "Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky"

-1437484198.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,21 kB

Zmluva o dielo výmena okien ŠKD - ŠJ

-1437471821.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,32 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena okien na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky “

-1434366433.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65 kB

Zmluva o dodávke zemného plynu

-1435735370.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,75 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky " Dodávka zemného plynu v obci Hôrky"

-1425298332.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,32 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky " Výmena okien na ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky"

-1425298271.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,39 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky "Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ Hôrky"

-1422871389.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,17 kB

Zápisnica o vyhodnotení ponuky na "Dodávku elektrickej energie"

-1418823788.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,3 kB

Informácia o vyhodnotení ponuky „Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky“

-1416899405.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,18 kB

Zápisnica z výberového konania "Výmena vchod. dverí na ŠJ"

-1415356553.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

Zápis z prieskumu trhu- "Novostavba autobusovej zastávky a spevnenie svahu"

-1407394004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,97 kB

Obecný úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Natur-Pack

Natur-pack

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 31 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 24/15 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 24/14 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 24/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom  e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
1
9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30