Obsah

 

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami - obdobie - II.štvrťrok 2019

 

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - obdobie - II. štvrťrok 2019

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vypracovaná podľa § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za obdobie: 01.01.-31.03.2019

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vypracovaná podľa § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za obdobie: 2013-2018