Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Výmena okien na budove telocvične pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 175x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov Stiahnuté: 157x

Zápisnica z verejnej zákazky Stiahnuté: 136x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 155x

Rozšírenie verejného osvetlenia Stiahnuté: 156x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"" Stiahnuté: 160x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prvky mestského mobiliáru - detského ihriska" Stiahnuté: 183x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava verejného osvetlenia Stiahnuté: 201x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 177x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" - Príloha č.2 Stiahnuté: 177x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" Stiahnuté: 174x

Výzva na predloženie cenovej ponuky"Predĺženie vodovodu RZ5 v obci Hôrky" Stiahnuté: 158x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky" Stiahnuté: 157x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - pôdorys Stiahnuté: 153x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - situácia Stiahnuté: 129x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk \"Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy\" - Príloha č. 3 - cenová ponuka Stiahnuté: 134x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - Výkaz výmer Stiahnuté: 171x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" Stiahnuté: 205x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - Sprievodná a technická správa Stiahnuté: 200x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky" - Príloha 2 Stiahnuté: 136x

Stránka