Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena kotlov pre hlavnú budovu ZŠ s MŠ Hôrky"" Stiahnuté: 141x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Prvky mestského mobiliáru - detského ihriska" Stiahnuté: 169x

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava verejného osvetlenia Stiahnuté: 181x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 163x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" - Príloha č.2 Stiahnuté: 161x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odstránenie havarijného stavu okien a vykurovacích telies na objekte telocvične" Stiahnuté: 161x

Výzva na predloženie cenovej ponuky"Predĺženie vodovodu RZ5 v obci Hôrky" Stiahnuté: 144x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hôrky" Stiahnuté: 142x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - pôdorys Stiahnuté: 141x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - PD - situácia Stiahnuté: 117x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk \"Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy\" - Príloha č. 3 - cenová ponuka Stiahnuté: 122x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - Výkaz výmer Stiahnuté: 152x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" Stiahnuté: 186x

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk "Základná škola Hôrky - rekonštrukcia podlahy" - Sprievodná a technická správa Stiahnuté: 183x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky" - Príloha 2 Stiahnuté: 120x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky" - výzva Stiahnuté: 105x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebného dozoru– multifunkčné mini ihrisko v obci Hôrky Stiahnuté: 105x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu radiátorov na objekte ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 115x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu vchodových dverí na objekte TJ Hôrky - Príloha 2 Stiahnuté: 89x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu vchodových dverí na objekte TJ Hôrky Stiahnuté: 88x

Stránka