Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vonkajšie úpravy spevnených plôch obecného námestia v obci Hôrky" - výzva Stiahnuté: 122x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebného dozoru– multifunkčné mini ihrisko v obci Hôrky Stiahnuté: 117x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu radiátorov na objekte ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 125x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu vchodových dverí na objekte TJ Hôrky - Príloha 2 Stiahnuté: 101x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výmenu vchodových dverí na objekte TJ Hôrky Stiahnuté: 100x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektu – multifunkčné mini ihrisko v obci Hôrky Stiahnuté: 115x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vypracovanie projektovej dokumentácie – úprava vjazdu do základnej školy, rekonštrukcia a výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Hôrky." Stiahnuté: 121x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 126x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Dodávka elektrickej energie v obci Hôrky" Stiahnuté: 198x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na odhŕňanie snehu a zimnú údržbu ciest v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky Stiahnuté: 150x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 130x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" - 2 Stiahnuté: 100x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" - 1 Stiahnuté: 120x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" epoxidovej - 2 Stiahnuté: 98x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" epoxidovej - 1 Stiahnuté: 128x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v priestoroch kuchyne ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky - epoxidovej" Stiahnuté: 114x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v priestoroch kuchyne ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 106x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena okien na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 172x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena okien na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 126x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku zemného plynu pre obec Hôrky Stiahnuté: 284x

Stránka