Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektu – multifunkčné mini ihrisko v obci Hôrky Stiahnuté: 103x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vypracovanie projektovej dokumentácie – úprava vjazdu do základnej školy, rekonštrukcia a výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Hôrky." Stiahnuté: 109x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 111x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Dodávka elektrickej energie v obci Hôrky" Stiahnuté: 163x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na odhŕňanie snehu a zimnú údržbu ciest v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky Stiahnuté: 129x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 114x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" - 2 Stiahnuté: 88x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" - 1 Stiahnuté: 110x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" epoxidovej - 2 Stiahnuté: 88x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v kuchyni ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" epoxidovej - 1 Stiahnuté: 112x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v priestoroch kuchyne ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky - epoxidovej" Stiahnuté: 99x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena podlahy v priestoroch kuchyne ŠJ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 94x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena okien na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 156x

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výmena okien na objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky" Stiahnuté: 117x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku zemného plynu pre obec Hôrky Stiahnuté: 243x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena vchodových dverí v MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 116x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 97x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie pre obec Hôrky Stiahnuté: 97x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 111x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena vchodových dverí ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky" / hliníkové Stiahnuté: 116x

Stránka