Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk

Dokumenty

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena vchodových dverí v MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 129x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena okien na objekte MŠ pri ZŠ s MŠ v obci Hôrky" Stiahnuté: 107x

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku elektrickej energie pre obec Hôrky Stiahnuté: 109x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Oprava a údržba verejného osvetlenia v obci Hôrky" Stiahnuté: 122x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena vchodových dverí ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky" / hliníkové Stiahnuté: 128x

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena vchodových dverí na ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky / plastové Stiahnuté: 225x

Výzva - Výmena vchodových dverí v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 138x

Vyhodnotenie ponúk výzvy mtr. na dažďovú kanalizáciu Stiahnuté: 104x

Výzva -Dodávka materiálu na dažďovú kanalizáciu v obci Hôrky časť RZ4 Stiahnuté: 132x

Výzva "Novostavba autobusovej zastávky a spevnenie svahu" Stiahnuté: 118x

Výzva "Novostavba autobusovej zastávky a spevnenie svahu" Stiahnuté: 125x

Výzva na predloženie cenovej ponuky " Výmena okien v MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 115x

Výzva na výmenu okien a dverí v KD Hôrky Stiahnuté: 131x

Výzva na dodávku mtr. na zateplenie kultúrneho domu Stiahnuté: 129x

Výzva na montáž drevených parkiet do objektu Kultúrny dom v obci Hôrky. Stiahnuté: 145x

Výzva na predloženie CP - Oprava strechy Materskej škôlky ZŠ s MŠ Hôrky Stiahnuté: 128x

Výzva na predloženie CP - Oprava strechy tribúny TJ Hôrky Stiahnuté: 114x

Výzva - na opravu fasády objektu kultúrny dom Hôrky Stiahnuté: 120x

Zrušenie výziev na Kultúrny dom zo dňa 03.10.2013 Stiahnuté: 116x

Výzva - na úpravu interiéru objektu kultúrny dom v obci Hôrky Stiahnuté: 143x

Stránka