Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

092020

Neuvedené

Build development s.r.o.

Obec Hôrky

17.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

072020

690,00 EUR šesťstodeväťdesiat

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

17.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

062020

Neuvedené

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

01.04.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno

142020

Neuvedené

Obec Strečno

Obec Hôrky

30.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 121/2019 zo dňa 24.4.2019

052020

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

042020

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hôrky

21.02.2020

Zmluva o dielo ÚPN-O Hôrky/AAPN č. 1/2019

172020

9 900,00 EUR deväťtisícdeväťsto

Ing. arch. Peter Nezval

Obec Hôrky

12.02.2020

Dohoda č. 20/25/054/6

032020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

12.02.2020

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

022020

Neuvedené

Kučera Dušan

Obec Hôrky

10.02.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športové projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Hôrky

082020

10 000,00 EUR desaťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Hôrky

04.02.2020

Zámenná zmluva

012020

Neuvedené

Bohumil Frátrik

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: