Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.12.2020

DF2020/271

údržba verejného osvetlenia

987,00 EUR

Daniel Drdák, Lipová 155/3A, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/270

zameranie skutočného stavu p. č. 205 až 211/2

180,00 EUR

Ing. Branislav Skladaný, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/269

servis počítača

290,28 EUR

BROS Computing, s.r.o., 169, 010 01 Zádubnie

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/268

vývoz PDO

1 024,24 EUR

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/267

vývoz PDO-poplatok za uloženie

290,64 EUR

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/266

stavebné práce - pokladka dlažby pri kostole

270,00 EUR

Jozef Machara, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/265

Vodné, stočné

125,98 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/264

zasklenie okna - OÚ

89,50 EUR

Radoslav Kysel - SKLOREZ, A. Kmeťa 309/30, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/263

Projektová dokumentácia - Nastavba telocvične ZŠ

5 800,00 EUR

Ing. Róbert Zlatoš

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/262

telefónne poplatky

34,99 EUR

Slovak Telecom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/261

zábradlie-protipovodňové opatrenie

366,00 EUR

ZKK,s.r.o., 303, 010 04 Bitarová

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/260

poskytnutie BPEJ

120,00 EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/259

materiál - VO

369,50 EUR

KP, Kragujevská 398, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/258

matričné doklady

40,08 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83106 Bratislava

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/257

betónový žľab, predĺženie - oprava potoka

80,40 EUR

GRENKELEASING, Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/255

oprava potrubia

3 960,00 EUR

STANDAN s.r.o., A. Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/254

zemné práce pri odstraňovaní povodne

7 800,00 EUR

STANDAN s.r.o., A. Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/253

telefónne poplatky

61,48 EUR

Slovak Telecom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/252

servis počítača

35,88 EUR

BROS Computing, s.r.o., 169, 010 01 Zádubnie

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/251

stravovanie dôchodcov

76,84 EUR

ZŠ s MŠ, 200, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/250

ÚPN obce - doplnok

8 700,00 EUR

Ing. arch. Peter Nezval

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/249

právne služby

3 261,96 EUR

JUDr. Dagmar Pikorová, Pod Sadom 69, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/248

právne služby

280,00 EUR

JUDr. Mária Padalová, Štefánikova, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/247

činnosť BOZP

46,80 EUR

GAJOS, 2, 01154 Žilina

Obec Hôrky

02.12.2020

DF2020/245

oprava MK - vchod do garáže

2 400,00 EUR

STAVMO J+M, s.r.o., V. Spanyola, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: