Menu
Obec Hôrky
ObecHôrky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2023

Dohoda č. 23/25/010/89

74/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

19. 12. 2023

Dodatok č.3 k zmluve o nájme

73/2023

435,00 EUR

JES-HO s.r.o.

Obec Hôrky

24. 11. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB v prospech tretej osoby

72/2023

70,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s., 2927/8, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

24. 11. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

71/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s., 2927/8, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

15. 11. 2023

Zmluva o posudkovej činnosti

70/2023

20,00 EUR

Mudr. Katarína Johanidesová

Obec Hôrky

8. 11. 2023

Sponzorská zmluva

69/2023

50,00 EUR

PROGRES TK s.r.o.

Obec Hôrky

2. 11. 2023

Zmluva o združenej dodávke eletriny na rok 2025

68/2023

167,55 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

2. 11. 2023

Zmuva o združenej dodávke elektriny na rok 2024

67/2023

184,01 EUR

Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

31. 10. 2023

Sponzorská zmluva

66/2023

50,00 EUR

Darčeky pre hostí s. r. o.

Obec Hôrky

30. 10. 2023

Sponzorská zmluva

65/2023

50,00 EUR

ŠD-stavby, s.r.o., Nám. sv. J.Bosca 120, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

30. 10. 2023

Príkazná zmluva

64/2023

300,00 EUR

Detský folklórny súbor Lieska

Obec Hôrky

30. 10. 2023

Sponzorská zmluva

63/2023

100,00 EUR

Akontax Plus s.r.o.

Obec Hôrky

27. 10. 2023

Sponzorská zmluva

62/2023

50,00 EUR

EPM trade, Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

26. 10. 2023

Sponzorská zmluva

61/2023

50,00 EUR

JES-HO s.r.o.

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby_2023_2024

60/2023

48,00 EUR

EA Service s.r.o., 112, 013 18 Podhorie

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

59/2023

200,00 EUR

Akontax Plus s.r.o.

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

58/2023

50,00 EUR

Roman Dolinajec HACOM, Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

57/2023

50,00 EUR

BM-MONT, s.r.o., Potočná 1439, 022 01 Čadca

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

56/2023

50,00 EUR

A-Z Plotové centrum s.r.o.

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

55/2023

100,00 EUR

TRIV Slovakia s.r.o.

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

54/2023

100,00 EUR

Aplikaut s.r.o.

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

53/2023

50,00 EUR

Farma Brezany s.r.o.

Obec Hôrky

25. 10. 2023

Sponzorská zmluva

52/2023

100,00 EUR

BMK development, s.r.o., 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

5. 10. 2023

Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby

51/2023

9 730,81 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hôrky

14. 9. 2023

50/2023

50/2023

Neuvedené

Gabriela Rýzková

Obec Hôrky

14. 9. 2023

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva

49/2023

Neuvedené

Gabriela Rýzková

Obec Hôrky

14. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

48/2023

18 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Hôrky

5. 9. 2023

Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001130-024

46/2023

Neuvedené

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Hôrky

30. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_162

45/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava

Obec Hôrky

25. 8. 2023

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a k 31.12.2023

47/2023

900,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48, 017 01 Považská Bystrica

Obec Hôrky

15. 8. 2023

Zmluva o dielo

43/2023

15 885,60 EUR

ŠD-stavby, s.r.o., Nám. sv. J.Bosca 120, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

14. 8. 2023

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva

44/2023

Neuvedené

Elena Melicharová,Otília Potančoková

Obec Hôrky

11. 8. 2023

Servisná zmluva

42/2023

88,06 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Obec Hôrky

26. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

41/2023

Neuvedené

Mudr. Michal Dauda a manž. Dana Daudová

Obec Hôrky

12. 7. 2023

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, uzatvorená podľa § 585 občianskeho zákonníka

40/2023

Neuvedené

Juraj Šujan

Obec Hôrky

12. 7. 2023

Sponzorská zmluva

39/2023

200,00 EUR

IMPA ŽILINA s.r.o.

Obec Hôrky

6. 7. 2023

Zmluva o dielo

38/2023

9 460,80 EUR

UNIKLIMA, s.r.o., 106, 013 52 Jablonové

Obec Hôrky

28. 6. 2023

Sponzorská zmluva

37/2023

150,00 EUR

ŠD-stavby, s.r.o., Nám. sv. J.Bosca 120, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

28. 6. 2023

Sponzorská zmluva

36/2023

200,00 EUR

TRIV Slovakia s.r.o.

Obec Hôrky

28. 6. 2023

Sponzorská zmluva

35/2023

150,00 EUR

CHALSKO s.r.o.

Obec Hôrky

28. 6. 2023

Sponzorská zmluva

34/2023

100,00 EUR

A-Z Plotové centrum s.r.o.

Obec Hôrky

28. 6. 2023

Sponzorská zmluva

33/2023

100,00 EUR

EPM trade, Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

28. 6. 2023

Sponzorská zmluva

32/2023

150,00 EUR

BM-MONT, s.r.o., Potočná 1439, 022 01 Čadca

Obec Hôrky

23. 6. 2023

Sponzorská zmluva

31/2023

200,00 EUR

ALTERIA MOTORS, s.r.o.

Obec Hôrky

23. 6. 2023

Sponzorská zmluva

30/2023

350,00 EUR

Kvetinárstvo LUCKA

Obec Hôrky

23. 6. 2023

Sponzorská zmluva

29/2023

250,00 EUR

JES-HO s.r.o.

Obec Hôrky

23. 6. 2023

Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti

28/2023

200,00 EUR

FS Závadské ženy

Obec Hôrky

23. 6. 2023

Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr

27/2023

Neuvedené

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

22. 6. 2023

Dohoda o urovnaní

26/2023

Neuvedené

Mgr. Vladimír Špánik

Obec Hôrky

22. 6. 2023

Zmenná zmluvaaaaa

25/2023

464,28 EUR

Mudr. Michal Dauda a manž. Dana Daudová

Obec Hôrky

17. 6. 2023

Zmluva o odohraní koncertu

24/2023

150,00 EUR

Ďurčanská päťka

Obec Hôrky

16. 6. 2023

Zmluva o výpožičke

23/2023

300,00 EUR

Obec Brezany

Obec Hôrky

12. 6. 2023

Mandátna zmluva č. MZ202310

22/2023

6 000,00 EUR

Veriton, Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava

Obec Hôrky

17. 5. 2023

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žúmp a septikov

20/2023

Neuvedené

DAKVO, s.r.o., 37, 821 08 Bratislava

Obec Hôrky

16. 5. 2023

Zmluva o dielo

19/2023

31 112,92 EUR

BM-MONT, s.r.o., Potočná 1439, 022 01 Čadca

Obec Hôrky

14. 5. 2023

Príkazná zmluva

21/2023

200,00 EUR

Detský folklórny súbor Lieska

Obec Hôrky

11. 5. 2023

Zmluva o akceptácii platobných kariet č. 12307-01/23

18/2023

8,00 EUR

VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Obec Hôrky

11. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 16/2023

16/2023

65 923,48 EUR

STRABAG s.r.o., 61/A, 825 18 Bratislava – Mlynské Nivy

Obec Hôrky

4. 5. 2023

Darovacia zmluva

17/2023

250,00 EUR

Záchrana OZ

Obec Hôrky

3. 5. 2023

Dodatok č.1

15/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

17. 4. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

14/2023

Neuvedené

Obec Hôrky

Build development s.r.o.

13. 4. 2023

Rámcová zmluva

13/2023

Neuvedené

JUDr. Dagmar Pikorová, Pod Sadom 69, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

4. 4. 2023

Oprava návrhu na vklad vlastníckeho práva V-7515_2022

12/2023

Neuvedené

Ján Rolček

Obec Hôrky

4. 4. 2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

11/2023

Neuvedené

Ján Rolček

Obec Hôrky

3. 4. 2023

oprava návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti

10/2023

0,00 EUR

Bc. Peter Krkoška, Juraja Fándlyho 22, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

31. 3. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

09/2023

10,00 EUR

Obec Hôrky

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

22. 3. 2023

Protokol č. 03640/2022-OV-0250294/22-00

08/2023

272,40 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Hôrky

8. 3. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.5.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 3.8.2022

07/2023

250,00 EUR

JES-HO s.r.o.

Obec Hôrky

6. 3. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

06/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hôrky

28. 2. 2023

Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, uzatvorená podľa § 585 občianskeho zákonníka

05/2023

Neuvedené

Stanislav Marušák, Hôrky 173, 01004

Obec Hôrky

27. 1. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

04/2023

33,00 EUR

Inisoft s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hôrky

27. 1. 2023

Kúpna zmluva

03/2023

200,00 EUR

Obec Hôrky

Tomáš Cisárik, Marcela Cisáriková, Skotňa241/30, 01004

27. 1. 2023

Zmluva o budúcom zriadení vecného bremena

02/2023

Neuvedené

Obec Hôrky

Peter Michalovič, Gaštanová 3077/15,01007 Žilina

20. 1. 2023

Zamestnávateľská zmluva

01/2023

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., as. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 11 °C
streda 29. 5. zamračené 20/12 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 21/10 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 22/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom  e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16
1
17 18 19
20 21 22 23 24
1
25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2