Menu
Obec Hôrky
ObecHôrky

Aktuality

Zobrazené 301-350 z 428

Zber pneumatík

Dátum: 22. 10. 2019

Obec Hôrky oznamuje, že termín na zber pneumatík sa predlžuje do 25.10.2019. Aj naďalej môžte pneumatiky nosiť pred budovu "Starý obchod". V piatok 25.10.2019 budú pneumatiky z našej obce odvezené a zber sa tým ukončí.

Erika Mojáková
starostka obce

Zber pneumatík

Dátum: 16. 10. 2019

Obec Hôrky oznamuje, že v dňoch od 16.10.2019 do 18.10.2019 sa v našej obci uskutoční zber použitých pneumatík. Zberné miesto je pred budovou "Starý obchod".

Erika Mojáková
starostka obce

Zber papiera

Dátum: 16. 10. 2019

Základná škola s materskou školou Hôrky v spolupráci so Žiackym školským parlamentom oznamuje, že v dňoch 14. - 25. októbra 2019 bude prebiehať zber papiera v rámci podpory environmentálnej výchovy.

Erika Mojáková
starostka obce

Pozvánka na Deň starších

Dátum: 14. 10. 2019

Obec Hôrky pozýva našich starších spoluobčanov z Hôrok vo veku od 62 rokov na spoločenské posedenie s vystúpením detí zo ZŠ, MŠ Hôrky, ĽŠU Kysucký Lieskovec, tanečná country skupina do kultúrneho domu vo Hôrkach pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM DŇA 20. 10. 2019 o 15:00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce

Informačný leták

Dátum: 11. 10. 2019

Informačný leták
- označenie domu súpisnými a orientačnými číslami....
- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM ....
- v našej obci je zabezpečené separovanie....
- vyvážanie drobných stavebných odpadov a biologického odpadu na verejné priestranstvá je nezákonné .....
- parkovanie áut na miestnych komunikáciách .....
- bioodpad pri údržbe hrobových miest ....

Výkup papiera

Dátum: 7. 10. 2019

Firma P&P import vykoná výkup papiera v obci, ktorý sa uskutoční v piatok 11.10.2019 v čase od: 15:00 - 15:10 - pri obecnom úrade

Vykupujeme zberový papier: noviny, časopisy, letáky, zošity a knihy /bez textilných obalov/ zviazané
alebo zlepené v balíkoch. Kartóny nevykupujeme.
Výmenný pomer: 3kg=1 kvalitný toaletný papier
1kg=1 hygienické vreckovky.
12kg=1 kuchynské utierky
a iné hygienické výrobky.

Oznam - SEVAK

Dátum: 1. 10. 2019

SEVAK Žilina oznamuje občanom, že v dňoch 01.10.2019, 02.10.2019, 03.10.2019 a 04.10.2019 bude v čase od 7.30 do 15.30 hod odčítavať stav vodomerov. Žiada o ich sprístupnenie.

Erika Mojáková
starostka obce

Informačný leták

Dátum: 30. 9. 2019

Informačný leták spoločnosti NATUR-PACK a.s. o triedení odpadu

Oznam - zmena úradných hodín

Dátum: 24. 9. 2019

Obecný úrad bude dňa 24.09.2019 z technických príčin otvorený od 07.00 hod do 10.00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce

Oznam - zmena úradných hodín

Dátum: 23. 9. 2019

Obecný úrad bude dňa 23.09.2019 z technických príčin otvorený od 07.00 hod do 11.30 hod.

Erika Mojáková
starostka obce

Národný pochod za život

Dátum: 11. 9. 2019

Národný pochod za život - život nenarodeným, pomoc matkám, pravdu spoločnosti za najmenších z nás sa uskutoční v Bratislave v dňoch 20.09.2019 - 22.09.2019. Viac informácií na web stránke www.pochodzazivot.sk

Oznam SAD

Dátum: 11. 9. 2019

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou SAD Žilina sa zapájajú do Európskeho týždňa mobility s cieľom podpory cestovania verejnou dopravou.
Od pondelka 16.09.2019 do nedele 22.09.2019 čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci so SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. Ponúka cestujúcim vyskúšať za zvýhodnených podmienok čo pomáha dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava, ako alternatíva individuálnej dopravy.

Oznam ZŠ MŠ Hôrky o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 3. 9. 2019

Oznam ZŠ MŠ Hôrky o voľnom pracovnom mieste

Oznam - ZUŠ Kysucký Lieskovec

Dátum: 3. 9. 2019

Oznam - ZUŠ Kysucký Lieskovec

Informácie o možnosti požiadať o podporu pre rodiny z Nadácie ŽSK

Dátum: 2. 9. 2019

Rodinné centrum pomoci, bezplatné poradenstvo

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Dátum: 30. 8. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline dňom 29.08.2019 odvolalo čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Oznam

Dátum: 27. 8. 2019

Obecný úrad Hôrky oznamuje, že dňa 30.08.2019 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Erika Mojáková
starostka obce

Nábor pre Dobrovoľný hasičský zbor Hôrky

Dátum: 26. 8. 2019

Záujemcovia o členstvo v DHZ Hôrky sa môžu osobne informovať na Obecnom úrade Hôrky.

Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu

Dátum: 26. 8. 2019


Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu 06.09.2019 – 07.09.2019 .

Jesenný zber elektroodpadu

Dátum: 26. 8. 2019


Jesenný zber elektroodpadu v termíne od 26.08.2019 do 06.09. 2019.

Skládka stavebných odpadov

Dátum: 7. 8. 2019

Skládka stavebných odpadov ERPOS a Recyklačná základňa ponúka komplexné služby v oblasti nakladania so stavebným odpadom

Slávnostná omša na Lietavskom hrade 04.08.2019 o 14.00hod

Dátum: 2. 8. 2019

V nedeľu 4. augusta o 14.00hod. bude na nádvorí Lietavského hradu slávnostná svätá omša, po ktorej bude možná prehliadka hradu.
Už mnoho rokov, vždy prvú augustovú nedeľu sa koná v areáli hradu svätá omša. Od roku 2013 prebieha kázeň na pódiu – na letnej terase skrytej vymurovaným suchým estetickým múrom. Prídite, omša má jedinečnú atmosférua budete mať možnosť vidieť, ako postúpili práce na obnove hradu.

Oznam

Dátum: 8. 7. 2019

Oznamujem pacientom, že dňa 10.7.2019 nebude v budove, kde ordinujem elektrika, z toho dôvodu bude ambulancia pracovať v obmedzenom režime, nebude možné predpisovať lieky.


Ďakujem
MUDR. Tunegová Milena
Kysucká cesta 1 Žilina

Oznam

Dátum: 24. 6. 2019

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 24.06.2019 od 06.00 hod.

Erika Mojáková
starostka obce

Oznam

Dátum: 22. 6. 2019

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 22.06.2019 od 06.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 12.06.2019.

Erika Mojáková
starostka obce

Hodové slávnosti

Dátum: 21. 6. 2019

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na Hodové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 30.06.2019. Program sa začína o 15.00 hod, čaká na Vás občerstvenie, stánky so Živenou, pre deti maľovanie na tvár a cukrová vata.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Z tejto akcie budú spracované fotografie, ktoré budú zverejnené na web stránke obce. V prípade námietky sa obráťte na obecný úrad.

S pozdravom

Erika Mojáková
starostka obce

Hlasovanie za  projekt záchranných prác na HRADNEJ KAPLNKE

Dátum: 18. 6. 2019

Hlasujete za grantový projekt záchranných prác na HRADNEJ KAPLNKE Lietavského hradu

Vakcinácia psov

Dátum: 13. 6. 2019

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 14.06.2019 tj. v piatok o 17:30 hod sa uskutoční povinná vakcinácia psov proti besnote. Cena vakcíny je v hodnote 10 euro. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti sa môžu vakcinovať len psy označené čipom. V prípade potreby bude preto na mieste vykonávané aj čipovanie psov v hodnote 20 euro. Prosíme majiteľov psov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a veterinárny preukaz psa.
Vakcináciu bude vykonávať MVDr. Imrich Marták.

Erika Mojáková
starostka obceOznam

Dátum: 12. 6. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 12.06.2019 od 06.00 hod do odvolania.

Erika Mojáková
starostka obce

Uzávierka cesty na Hradisko 07.06.2019

Dátum: 5. 6. 2019

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že dňa 7. 6. 2019 /piatok/, bude prebiehať oprava miestnej komunikácie „Na Hradisko“. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o opravu, ktorej charakter si vyžaduje odstávku, bude cesta uzatvorená. Žiadam Vás, aby ste v tento deň túto cestu nepoužívali a svoje autá zaparkovali popri cintoríne až do znovuotvorenia prejazdu. V prípade ak máte objednané stavebné mechanizmy, je nutné ich presunúť na iný termín.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie zákazu

Erika Mojáková
starostka obce

V prípade nepriaznivého počasia bude oprava preložená na iný termín. 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina

Dátum: 4. 6. 2019

V rámci súboru opatrení súvisiacich s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných(AMO) posielame aktuálne plagáty.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

Oznam - výkup papiera

Dátum: 3. 6. 2019

Obec Hôrky oznamuje, že v piatok 07.06.2019 o 15.00 hod sa uskutoční výkup papiera pred obecným úradom. Papier musí byť zviazaný, kartóny sa nevykupujú.

Erika Mojáková
starostka obce

Anketa o názov obecného námestia

Dátum: 30. 5. 2019

Vážení spoluobčania, využite možnosť zahlasovať za názov obecného námestia vo Hôrkach.

Dotazník nájdete na nasledujúcom linku:
https://forms.gle/FdDXP7faq12AHAq76

(Anketa trvá do 1.6.2019 do 17:00 hod.)

Oznam - Váľanie mája

Dátum: 28. 5. 2019

Vážení občania,
Obec Hôrky Vás srdečne pozýva na váľanie mája v piatok 31.05.2019 o 18. 00 hod na námestí pri obecnom úrade.

Erika Mojáková
starostka obce

Oznam - SEVAK

Dátum: 27. 5. 2019

SEVAK Žilina oznamuje občanom, že v dňoch 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019 a 31.05.2019 bude v čase od 7.30 do 14.30 hod odčítavať stav vodomerov. Žiada o ich sprístupnenie.

Erika Mojáková
starostka obce

Pozvánka na MDD 2019

Dátum: 25. 5. 2019

Milé deti,
srdečne Vás pozývame na oslavu DŇA DETÍ v sobotu 1. júna 2019 o 13:00 hod na ihrisku TJ, kde na Vás čaká pestrý program a o 18.00 hod na DISKOTÉKU na obecné námestie.

Erika Mojáková
starostka obce

Oznam

Dátum: 24. 5. 2019

Oznamujeme Vám,že Obecný úrad bude dňa 28.05.2019 z technických príčin otvorený od 07.00 hod do 11.00 hod.

S pozdravom

Erika Mojáková
starostka obce

Ponuka pracovného miesta

Dátum: 22. 5. 2019

ZŠ MŠ Hôrky príjme do TPP kuchárku, nástup do zamestnania od augusta 2019.

Oznam Slovenská pošta

Dátum: 17. 5. 2019

Slovenská pošta, pobočka Pošta 4 Závodie oznamuje, že poštové zásielky nebude doručovať do rodinných domov, ktoré nie sú označené súpisným číslom. Na doručenie zásielok je postačujúce, aby súpisné číslo bolo vyznačené na poštovej schránke.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 15. 5. 2019

Okresné riaditeľstvo odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 15.05.2019 od 06.00 hod.

Pozvánka na Deň rodiny

Dátum: 9. 5. 2019

Deň rodiny 19.5. v Budatínskom parku

Pozvánka na Deň matiek

Dátum: 3. 5. 2019

Milé mamy,
srdečne Vás pozývame v nedeľu 12. mája na oslavu Dňa matiek o 15.00 hod do kultúrneho domu vo Hôrkach. Nakaždú mamičku, ktorá príde, čaká pekný darček.

Erika Mojáková
starostka obce

Z tejto akcie budú spracované fotografie, ktoré budú zverejnené na web stránke obce, príp. v obecných novinách. V prípade námietky sa obráťte na obecný úrad.

Informačný leták

Dátum: 17. 4. 2019

Informačný leták

Oznam - ponuka jazykových kurzov

Dátum: 17. 4. 2019

Nové kurzy od začiatočníkov
až po prípravu na maturitu
a jazykové certifikáty, a to
všetko takmer u Vás doma

Zber papiera

Dátum: 9. 4. 2019

Základná škola s materskou školou Hôrky v spolupráci so Žiackym školským parlamentom oznamuje, že v dňoch 08. - 16.apríla 2019 bude prebiehať zber papiera v rámci podpory environmentálnej výchovy.

Erika Mojáková
starostka obce

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 4. 4. 2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 05.04. 2019 do odvolania

Oznam - preberanie kompostérov

Dátum: 3. 4. 2019

Obecný úrad Hôrky žiada občanov s trvalým pobytom v obci Hôrky, ktorí si ešte neprevzali kompostér, aby sa dostavili na Obecný úrad počas úradných hodín s občianskym preukazom, kde si vypíšu protokol o prevzatí kompostéra a následne si kompostér preberú. Kompostér bude vydaný aj tým občanom, ktorí sa nezúčastnili prednášky o kompostovaní.

Erika Mojáková
starostka obce

Odovzdávanie kompostérov

Dátum: 29. 3. 2019

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV

bude v sobotu 30.marca v čase od 10.00 – 12.00 hod v garáži pri futbalovom ihrisku.

Preberanie kompostérov

Dátum: 25. 3. 2019

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV bude v stredu 27.marca v čase od 09.00 – 11.30 a od 15.00 do 18.00 hod.

Oznam ZŠ MŠ Hôrky - Zápis detí do materskej školy vo Hôrkach na školský rok 2019/2020

Dátum: 25. 3. 2019

ZŠ MŠ Hôrky oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 02.05.2019 do 16.05.2019

Erika Mojáková
starostka obce

Zobrazené 301-350 z 428

Udalosti v obci

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 8. 8. 2022
slabý dážď 21 °C 13 °C
utorok 9. 8. polojasno 25/12 °C
streda 10. 8. jasná obloha 24/11 °C
štvrtok 11. 8. takmer jasno 25/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom  e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4