Obsah

Oznámenie o zmene riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky od 01.01.2015

Typ: ostatné
Dňa 04.12.2014 sa konalo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky. Rada školy pri ZŠ s MŠ Hôrky po ukončení výberového konania prijala uznesenie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhla v zmysle zákona zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Hôrky na základe výsledkov výberového konania vymenovať Mgr. Janu Hübnerovú do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky.

Na základe §3 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §5 ods. 1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov starostka obce Hôrky Erika Mojáková vymenovala Mgr. Janu Hübnerovú do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hôrky s účinnosťou od 01.01.2015.


Príloha

Vytvorené: 22. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2017 17:16
Autor: Správce Webu