Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

092018

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

11.06.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

072018

19 680,00 EUR devätnásťtisícšesťstoosemdesiat

MONSRAP ST, s.r.o., Malinova 107/1, 010 04 Žilina

Obec Hôrky

05.06.2018

Zmluva o dielo 2/2018

082018

9 060,50 EUR deväťtisícšesťdesiat 50/100

Vladimír Pernica

Obec Hôrky

31.05.2018

Zmluva o výpožičke

062018

100,00 EUR sto

Obec Lietava

Obec Hôrky

31.05.2018

Zmluva o výpožičke

052018

100,00 EUR sto

Obec Brezany

Obec Hôrky

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

042018

Neuvedené

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

04.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

032018

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

03.05.2018

Kúpna zmluva

022018

10,00 EUR desať

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

01.02.2018

Licenčná zmluva

012018

250,00 EUR dvestopäťdesia

TENDERnet s.r.o.

Obec Hôrky

20.12.2017

Zmluva o dielo č. 06/2017

062017

25,00 EUR

Peter Sagan, 77, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

01.12.2017

Zmluva o dielo č. 05/2017

052017

25,00 EUR dvadsaťpäť

Tibor Martoník

Obec Hôrky

30.11.2017

Zmluva o dielo č. 3/2017

201714

95 565,60 EUR deväťdesiatpäťtisícpäťstošesťdesiatpäť a šesťdesiatcentov

BOMAREX SK s.r.o.

Obec Hôrky

29.11.2017

Zmluva o poskytnutí služby

2017013

650,00 EUR šesťstopäťdesia

Obec Hôrky

DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina

28.11.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

201716

24,00 EUR dvadsaťštyri

Slovak Telecom, Bajkalská, 81762 Bratislava

Obec Hôrky

25.10.2017

Dohoda č. 17/25/010/82

17/25/010/82

Neuvedené

Obec Hôrky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

01.09.2017

Zmluva o poskytnutí grantu č. MO17_08

MO17_08

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Hôrky

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis

25.07.2017

Dohoda o zabezp. podmienok výkonu aktivačnej činnosti

2017012

287,46 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1