Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.10.2018

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

192018

100,00 EUR sto

Obec Hôrky

Anna Schmiegerová

12.10.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

182018

1,00 EUR jedno euro

Obec Hôrky

Stredoslovenská distribučná, a.s.

27.09.2018

Kúpna zmluva

172018

31,68 EUR tridsaťjeden 68/100

Obec Hôrky

Viliam Špánik

20.09.2018

Dohoda 18/25/012/18

162018

Neuvedené

Obec Hôrky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

03.09.2018

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

142018

700,00 EUR sedemsto

Ing. Blažeková Viera, Stolečné, 013 32 Dlhé Pole

Obec Hôrky

22.08.2018

Nájomná zmluva

152018

881,00 EUR osemstoosemdesiatjeden

Obec Hôrky

Základná umelecká škola

10.08.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

132018

10,00 EUR desať eur mesačne

Slovak Telecom, Bajkalská, 81762 Bratislava

Obec Hôrky

08.08.2018

Kúpna zmluva

122018

1 800,00 EUR tisícosemsto

Krásne hôrky, s.r.o.

Obec Hôrky

18.07.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

112018

Neuvedené

Libor Rybanský, Martin Brisuda, Erika Májková, Jakub Rybanský

Obec Hôrky

12.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

102018

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Lazovná, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hôrky

02.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

092018

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

11.06.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

072018

19 680,00 EUR devätnásťtisícšesťstoosemdesiat

MONSRAP ST, s.r.o., Malinova 107/1, 010 04 Žilina

Obec Hôrky

05.06.2018

Zmluva o dielo 2/2018

082018

9 060,50 EUR deväťtisícšesťdesiat 50/100

Vladimír Pernica

Obec Hôrky

31.05.2018

Zmluva o výpožičke

062018

100,00 EUR sto

Obec Lietava

Obec Hôrky

31.05.2018

Zmluva o výpožičke

052018

100,00 EUR sto

Obec Brezany

Obec Hôrky

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

042018

Neuvedené

Galileo Corporation s.ro., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hôrky

04.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

032018

Neuvedené

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

03.05.2018

Kúpna zmluva

022018

10,00 EUR desať

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta, 010 01 Žilina

Obec Hôrky

01.02.2018

Licenčná zmluva

012018

250,00 EUR dvestopäťdesia

TENDERnet s.r.o.

Obec Hôrky

20.12.2017

Zmluva o dielo č. 06/2017

062017

25,00 EUR

Peter Sagan, 77, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky

01.12.2017

Zmluva o dielo č. 05/2017

052017

25,00 EUR dvadsaťpäť

Tibor Martoník

Obec Hôrky

30.11.2017

Zmluva o dielo č. 3/2017

201714

95 565,60 EUR deväťdesiatpäťtisícpäťstošesťdesiatpäť a šesťdesiatcentov

BOMAREX SK s.r.o.

Obec Hôrky

29.11.2017

Zmluva o poskytnutí služby

2017013

650,00 EUR šesťstopäťdesia

Obec Hôrky

DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina

28.11.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

201716

24,00 EUR dvadsaťštyri

Slovak Telecom, Bajkalská, 81762 Bratislava

Obec Hôrky

25.10.2017

Dohoda č. 17/25/010/82

17/25/010/82

Neuvedené

Obec Hôrky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: