Obsah

Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota Príloha
22.05.2012 6/OcÚ/2012 Miroslav Trnkócy - MILCOLN / parková lavička 1 kus 0.00 €  
16.04.2012 5/OcÚ/2012 BROS, s.r.o. / PC-zostava na obecný úrad 849.60 €  
30.03.2012 4/OcÚ/2012 Zuzana Horecká / balíčky pre deti na MDD 150.00 €  
21.02.2012 3/OcÚ/2012 Ján Lagin / práce s JCB na odstraňovaní zimnej kalamity 90.00 €  
17.01.2012 2/OcÚ/2012 Miloš Kozel - MIKO / výmena akumulátora a skúška PSN 0.00 €  
17.01.2012 1/OcÚ/2012 Žilinské komunikácie / posyp obecných ulíc na rok 2012 0.00 €