Obsah

Komunálny odpad

Obsah tejto stránky sa pripravuje.

Prílohy č.1, 2 k VZN č.7/2016

Príloha č.2 k VZN č.7/2016 - Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v obci Hôrky Stiahnuté: 331x

Príloha č. 1 k VZN 7/2016 Stiahnuté: 130x

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 250x

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Stiahnuté: 139x

Stránka

  • 1