Menu
Obec Hôrky
ObecHôrky

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Rok 2024

Rok 2023

Zrušovacie VZN č. 4/2023

Zrušenie VZN-poOZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,63 kB
Stiahnuté: 53×

VZN č. 5/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ pri ZŠ s MŠ Hôrky

Návrh VZN 05_2023_náklady na CVČ pri ZŠ a MŚ Hôrky_po OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,2 kB
Stiahnuté: 51×

VZN č. 2/2023 Obce Hôrky o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hôrky

VZN_02_2023_poplatok_za_rozvoj_final_po OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,4 kB
Stiahnuté: 56×

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky

Dodatok MŠ - úprava_HKO_po OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,05 kB
Stiahnuté: 52×

VZn č. 3/2023 o miestnych daniach na území obce Hôrky

VZN 3 2023 o miestnych daniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,41 kB
Stiahnuté: 85×

Rok 2022

Príloha 2 k VZN č. 6/2022

príloha č.2-Fin. pásma B od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,75 kB
Stiahnuté: 111×

Príloha 1 k VZN č. 6/2022

príloha č.1-Fin. pásma A od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,5 kB
Stiahnuté: 94×

Prílohy k VZN č. 6/2022

príloha č.3-vypocet_režijných_nakladov_na_jedlo (1)-príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,83 kB
Stiahnuté: 92×

VZN č. 5/2022 Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky

VZN Odpad 5 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,71 kB
Stiahnuté: 115×

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hôrky č. 3/2022 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu obce Hôrky

VZN 3 2022 ZaD 2 - 2022 ÚPN Hôrky schválený OZ 20.09.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,99 kB
Stiahnuté: 104×

Rok 2021

VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 4 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 898,28 kB
Stiahnuté: 199×

VZN č. 3/2021 Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky

VZN 3 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,97 MB
Stiahnuté: 229×

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hôrky č. 2/2021 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hôrky

VZN 2-2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Hôrky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,44 MB
Stiahnuté: 156×

Rok 2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hôrky

dodatok č. 5 k VZN 5 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Stiahnuté: 219×

VZN č. 5/2020 Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky

VZN 5 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,34 MB
Stiahnuté: 298×

VZN obce Hôrky č. 3/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hôrky

VZN 3 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,13 MB
Stiahnuté: 248×

VZN obce Hôrky č. 2/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky

VZN 2 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 238×

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016 Obce Hôrky o miestnych daniach na území obce Hôrky

dodatok 1 k VZN 8 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 576,79 kB
Stiahnuté: 258×

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky

Dodatok č. 1k VZN 3 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,81 kB
Stiahnuté: 180×

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku

dodatok 1 k VZN 1 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,07 kB
Stiahnuté: 189×

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 2 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 366×

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Hôrky

VZN 1 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Stiahnuté: 629×

Rok 2018

VZN č.5/2018 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v Obci Hôrky a o odmeňovaní účinkujúcich

VZN Obce Hôrky č. 5-2018 o vykonávaní občianskych obradov a slávností v obci Hôrky a o odmeňovaní účinkujúcich.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,44 kB
Stiahnuté: 199×

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky č. 7/2016

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hôrky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky č. 7-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,03 kB
Stiahnuté: 279×

Dodatok č.2 k VZN 3/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia, území obce Hôrky na kalendárny rok 2018

Dodatok č.2 k VZN Hôrky, určenie fin. prostr. na r. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,22 kB
Stiahnuté: 245×

VZN č. 3/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ZŠ s MŠ Hôrky

VZN č.3-2018 MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,77 kB
Stiahnuté: 435×

VZN č. 2/2018 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Hôrky

VZN o prevádzke 2 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,71 MB
Stiahnuté: 340×

VZN č 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku

VZN Stravovanie dôchodcov smernica konečný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,4 kB
Stiahnuté: 288×

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

-1500448672.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,79 kB
Stiahnuté: 260×

Rok 2016

Dodatok č.1 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hôrky

-1481615251.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,87 kB
Stiahnuté: 294×

VZN č. 8/2016 o miestnych daniach na území obce Hôrky

-1480341150.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,41 MB
Stiahnuté: 512×

VZN OBCE HÔRKY Č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hôrky

-1480341395.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,3 kB
Stiahnuté: 327×

VZN č.6/2016 o používaní a ochrane obecných symbolov

-1480341425.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,01 kB
Stiahnuté: 385×

VZN č.5/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE HÔRKY

-1467015734.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,74 kB
Stiahnuté: 337×

Rok 2015

VZN č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Hôrky

-1450273394.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,51 MB
Stiahnuté: 325×

VZN č. 10/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ ZŠ s MŠ Hôrky

-1450273159.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,41 MB
Stiahnuté: 284×

VZN č.8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

-1450690003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,74 kB
Stiahnuté: 257×

VZN č. 7/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hôrky

-1443017892.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,61 kB
Stiahnuté: 317×

VZN č. 6/2015 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Hôrky

-1443017853.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,44 kB
Stiahnuté: 262×

VZN č. 5/2015 o vodení a držaní psov v obci Hôrky

-1443015121.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,48 kB
Stiahnuté: 253×

VZN č. 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky

-1443014862.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,28 kB
Stiahnuté: 248×

VZN č.3/2015, ktorým sa zrušuje VZN obce Hôrky č.2/2011 o vydržaní pozemkov

-1443014526.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,31 kB
Stiahnuté: 234×

VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD pri ZŠ s MŠ Hôrky

-1444123507.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,62 kB
Stiahnuté: 250×

VZN č.1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky

-1425640887.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,99 kB
Stiahnuté: 213×

Rok 2014

VZN č.10/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní slzžieb na trhových miestach v obci Hôrky

-1415526185.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,33 kB
Stiahnuté: 315×

VZN 9/2014 o určení šk. obvodu základnej školy na území obce Hôrky

-1415883203.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,86 kB
Stiahnuté: 304×

VZN 8/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku

-1415883166.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,79 kB
Stiahnuté: 249×

VZN č.7/2014 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov

-1403093828.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,83 kB
Stiahnuté: 314×

VZN č.2/2014 o ochrane život. prostredia, verejného poriadku a zelene

-1399482243.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,27 kB
Stiahnuté: 282×

VZN č.5/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

-1399481336.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,56 kB
Stiahnuté: 348×

VZN o zápise detí do ZŠ č.4/2014

-1392719263.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,87 kB
Stiahnuté: 206×

VZN o výške príspevku na úhradu nákladov CVČ č.3/2014

-1392719326.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,7 kB
Stiahnuté: 222×

VZN o výške príspevku za dieťa v MŠ č.2/2014

-1392719375.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,85 kB
Stiahnuté: 224×

VZN č.1-2011ZŠ s MŠ Hôrky+ dodatok

-1378288694.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,87 kB
Stiahnuté: 307×

VZN č.1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce

-1399481432.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,22 kB
Stiahnuté: 296×

Rok 2013

VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Obce Hôrky

-1368693384.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,86 kB
Stiahnuté: 278×

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2013

-1399481755.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,44 kB
Stiahnuté: 218×

VZN o poskytovaní dotácií č. 2/2013

-1388747232.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,35 kB
Stiahnuté: 203×

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom č.3/2013

-1388745401.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,54 kB
Stiahnuté: 272×

VZN o používaní pitnej vody v čase jej nedostatku č.4/2013

-1388745143.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,14 kB
Stiahnuté: 206×

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za kom. odpady a stav. odpady na území obce HÔRKY č.5/2013

-1388744191.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 258 kB
Stiahnuté: 270×

Rok 2012

VZN č.3/2012 o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Hôrky

-1347606296.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Stiahnuté: 304×

Rok 2011

VZN o hlasovaní obyvateľov obce miestne referendum a o podmienkach zhromaždenia obyvateľov obce

vzn-o referende-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,2 kB
Stiahnuté: 66×

VZN o vydržaní č.2/2011

-1314687182.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,71 kB
Stiahnuté: 246×

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o chove a držaní zvierat na území obce Hôrky

vzn-c-12007-o-chove-a-drzani-zvierat-na-uzemi-obce-horky-1282020577.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,78 kB
Stiahnuté: 433×

Obecný úrad

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Natur-Pack

Natur-pack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 17 °C
streda 24. 7. mierny dážď 22/14 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 22/12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 26/9 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom  e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4