Obsah

 Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad - papier | sklo | plasty | nápojové kartóny | kovy

np_alchymia_odpadu_v1_5_type_final_update2_pdf_1.pdf (891.44 kB)

    TRIEDENIE ODPADU:   https://www.naturpack.sk/  

Triedený zber