Obsah

Stavanie mája

K tradičným zvykom našich predkov v posledný aprílový večer patrilo stavanie májov. Aj v tomto roku sme dodržali túto tradíciu
a spoločnými silami mládenci i muži osadili na obecnom námestí 20 metrov vysoký máj, ktorý bude dominantou obce počas celého mesiaca máj.