Obsah

Slávnostné uvítanie detí do života obce Hôrky

Za uplynulé 2 roky pribudlo v našej obci 23 najmladším spoluobčiankov. V stredu 26. mája ich privítala pani starostka do života obce Hôrky. Slávnostné uvítanie bolo z dôvodu protipandemických opatrení individuálne.
Po odovzdaní darčekov a kvietka mamičkám nasledoval zápis do slávnostnej kroniky.