Obsah

MDD 2021

Hoci nám situácia ani tento rok nedovolila spoločne osláviť sviatok MDD, na naše deti sme nezabudli. Pripravili sme pre ne darčeky, ktoré im odovzdala pani starostka so šikovnými pomocníčkami na námestí pri obecnom úrade.