Obsah

Deň Zeme 2021

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili v rámci Dňa Zeme do aktivít čistenia a zberu odpadkov v našej obci. Podarilo sa vyzbierať množstvo vriec a prispieť tak k skvalitneniu životného prostredia okolo nás všetkých.

 Niektorí sa zapájajú do čistenia pravidelne počas celého roka🙂, za čo im patrí ešte raz úprimná VĎAKA.

Pripomíname všetkým, ktorým záleží na našej obci, aby počas prechádzok v prírode nielen na Deň Zeme vyzberali odpad nachádzajúci sa v nej a nechali ho na stanovištiach určených obcou.

Vrecia, jednorázové rukavice a ochranné rúška všetkým dobrovoľníkom poskytneme na obecnom úrade, č.t.: 0415662604.

Erika Mojáková, starostka obce