Obsah

Úprava areálu Kolečka - brigáda

 V sobotu 5. septembra sme organizovali brigádu na Kolečku - “Úprava areálu Kolečka“. Počasie nám prialo, podarilo sa nám  urobiť veľký kus práce. Vyčistili sme celý areál Kolečka i jeho okolie, demontovali oplotenie, zdemontovali sme i dva prístrešky - búdky, ktoré už boli nefunkčné. Tiež sme vyčistili zázemie pódia, ktoré bolo plné starého poškodeného nábytku. 
Ďakujem všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za ich účasť a vykonanú prácu a tiež pánovi Viliamovi Úkropovi  za sponzorské navarenie výborného guláša pre brigádnikov.
Zúčastnení: Hübner Martin, Milan Fuljer, Jozef Machara, Peter Moják, Dagmar Pecková , Žofia Drdáková, Jana Frátriková,Jaroslav Šmehyl , Ľubomír Taška, Ján Slovík, Martin Valúch, Libor Frátrik,  Ján Jelšovský. Zapojili sa i deti: Lujza Valuchová , Klára  Valuchová a Zuzana Fuljerová.
 
Erika Mojáková
starostka obce