Obsah

Stavanie mája 2020


Stavanie mája sme nevynechali ani v tomto roku napriek pandémii, samozrejme s dodržaním bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom.
Erika Mojáková
starostka obce