Obsah

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

26.júna 2020 sme slávnostne v areáli ZŠ s MŠ slávnostne otvorili multifunkčné ihrisko, ktoré nám pri tejto príležitosti posvätil správca našej farnosti pán farár ICLic. Mgr. Daniel Šedík.

Šport je najlepšou a doteraz ničím neprekonanou zdravou zmysluplnou aktivitou na trávenie voľného času. Som veľmi rada, že sme mohli otvoriť naše nové ihrisko, ktoré je pre nás všetkých výzvou vstať od počítačov a niečo urobiť  pre svoje zdravie.
Jeho realizácia bola možná vďaka finančnej pomoci z európskeho poľnohodspodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, kde nám schválili na výstavbu ihriska nenávratné finančné prostriedky vo výške 99345,60 €.
Pri realizácii tejto stavby sme mysleli aj na prístupové cesty, osvetlenie, bezpečnosť cez kamerový systém, ktorý je ešte v štádiu rozpracovania a tiež na údržbu.
Ihrisko je možné využívať pre väčšinu kolektívnych športov, ako sú futbal, volejbal, hádzaná, tenis. Slúžiť bude pod vedením správcu, pána Gašpierika a to v období vyučovania dopoludnia žiakom našej školy, v mimo vyučovacom čase bude celoročne sprístupnené deťom s rodičmi, mládeži a dospelým, ktorí si budú chcieť zašportovať v zmysle prevádzkového poriadku.

Verím, že ihrisko bude slúžiť svojmu účelu a už teraz sa teším na mnohé športové výkony a radosť z víťazstiev.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou účasťou umocnili význam tejto udalosti.

Erika Mojáková
starostka obce