Obsah

Fašiangy 2020

V sobotu 22.02.2020 sa v našej obci už tradične konal Fašiangový sprievod masiek – „Chodenie po kobolici". Vďaka dobrovoľníkom u nás táto tradícia pretrváva, čím sa upevňujú kultúrne tradície v našej obci. Sprievod masiek s doprovodom výbornej muziky postupne prechádzal ulicami obce a vchádzal do každého dvora s otvorenou bránou, kde na nich už čakali domáci s napečenými šiškami alebo inými dobrotami. Každý, kto mal chuť, si s maskami mohol zatancovať.
Dobrovoľníci, ktorí chodili ako masky sa rozlúčia s fašiangami v utorok 25.02.2018 pred Popolcovou stredou pochovaním basy „s plačkami“ v kultúrnom dome.